Diller

Ders Listesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

1.        SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

OPKOD

DERS ADI

Z/M/S

T

U

K

AKTS

AIT 101

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I

Z

2

-

2

2

TRD 109

 

TÜRK DİLİ-I

Z

2

-

2

2

YDI 101

 

YABANCI DİL-I

Z

2

-

2

2

MAT 101

 

GENEL MATEMATİK

Z

3

-

3

3

ISG 101

 

GENEL KIMYA

M

2

1

3

4

ISG 103

 

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

M

2

1

3

4

ISG 105

 

TEMEL BILGI TEKNOLOJISI KULLANIMI

M

1

1

2

3

ISG 107

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI I

M

2

-

2

3

ISG 109

 

MAKİNE VE TECHİZAT I

S

2

-

2

3

ISG 111

 

GENEL HUKUK BİLGİSİ

S

2

-

2

2

ISG 115

 

KALITE GÜVENCE VE STANDARTLAR

S

2

-

2

2

ISG 113

 

GENEL VE TEKNIK İLETIŞIM

S

2

-

2

2

1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

OPKOD

DERS ADI

Z/M/S

T

U

K

AKTS

AIT 102

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II

Z

2

-

2

2

TRD 110

 

TÜRK DİLİ-II

Z

2

-

2

2

YDI 102

 

YABANCI DİL-II

Z

2

-

2

2

ISG 102

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI II

M

2

1

3

4

ISG 104

 

KAYIT VE RAPORLAMA

M

2

1

3

4

ISG 106

 

İŞ HUKUKU

M

3

-

3

4

ISG 108

 

TEMEL ELEKTRİK BİLGİSİ

M

2

1

3

4

ISG 110

 

KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ

M

2

1

3

4

ISG 112

 

İŞ SAĞ. VE GÜVEN. YÖNETİM SİSTEMLERİ

S

2

-

2

2

ISG 116

 

SOSYAL GUVENLİK

S

2

-

2

2

ISG 114

 

İŞ ETİĞİ

S

2

-

2

2

2. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

OPKOD

DERS ADI

Z/M/S

T

U

K

AKTS

ISG 201

 

İŞ GÜVENLIĞI III

M

2

-

2

2

ISG 203

 

İŞ GÜVENLIĞI MEVZUATI I

M

2

-

2

2

ISG 205

 

ÇEVRE KORUMA

M

2

-

2

2

ISG 207

 

İLK YARDIM

M

3

1

4

4

ISG 211

 

YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYECİLİK

M

2

1

3

3

ISG 213

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI

M

2

1

3

4

ISG 215

 

UYARI İŞARETLERİ ve LEVHA STANDARTL.

M

2

1

3

3

ISG 217

 

ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (EDE)(**)

M

-

2

2

6

ISG 221

 

ERGONOMİ

S

2

-

2

2

ISG 223

 

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞ. VE GUVENLİĞİ

S

2

-

2

2

ISG 225

 

ELEKTRİK SEBEKE TESİSLERİ

S

2

-

2

2

ISG 219

 

İŞ HİJYENİ

S

2

-

2

2

2. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

OPKOD

DERS ADI

Z/M/S

T

U

K

AKTS

ISG 202

 

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRME

M

2

1

3

4

ISG 204

 

İŞ GÜVENLIĞI MEVZUATI II

M

2

-

2

2

ISG 206

 

TAŞIMA VE DEPOLAMA

M

2

-

2

2

ISG 208

 

ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ

M

2

1

3

4

ISG 210

 

İŞ KAZALARI VE RAPORLANDIRMA

M

2

1

3

4

ISG 212

 

SISTEM ANALIZI VE TASARIMI

M

2

1

3

4

ISG 214

 

ACİL DURUM YÖNETİMİ

M

2

1

3

4

ISG 216

 

GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ

M

2

-

2

2

ISG 218

 

MESLEKI YABANCI DIL

S

2

-

2

2

ISG 222

 

BİNA YONETİM SİSTEMLERİ

S

2

-

2

2

ISG 224

 

TOPLAM KALİTE YONETİMİ

S

2

-

2

2

ISG 220

 

IŞ GÜVENLIĞI EĞITIM METODLARI

S

2

-

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

 

DERS İÇERİKLERİ

(T  U  K-AKTS)

TRD 109 Türk Dili I                                                                                   (2    0   2- 2  )

Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.

 

TRD 110 Türk Dili II                                                                                  (2    0   2- 2  )

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

 

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi                                              (2    0   2- 2  )

Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılısını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savası’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.

 

AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi                                              (2    0   2- 2  )

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

 

YDİ 1-- İngilizce I                                                                                        (2    0   2- 2  )

Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karsılaştırmalı yapılar, adıllar, kisi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar.

 

YDİ 1-- İngilizce II                                                                                      (2    0   2- 2  )

Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.

 

MAT 1--  Genel Matematik                                                                       (3    0   3- 4  )

Sayılar, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, kompleks sayılar, logaritma, Lineer denklem sistemleri ve matrisler, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları, diferansiyel denklemler, istatistik.

 

ISG 101-- Genel Kimya                                                                              (2    1   3- 4  )

Temel kavramlar, atomun yapısı, bileşik formüllerinin yazılması, isimlendirilmesi ve mol kavramı, kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalar, fazlar, kimyasal bağlama, çözeltiler, radyoaktivite, asitler ve bazlar, yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları, organik kimya, hidrokarbonlar, heteroatomlu bileşikler.

 

ISG 103--Teknolojinin Bilimsel İlkeleri                                                   (2    1   3- 4  )

Ölçme, birim sistemleri, vektörler, dinamik, hidrodinamik, enerji, iş güç kavramları, temel elektrik bilgisi, doğru akım devreleri, ışık ve spektrum.

 

ISG 105-- Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı                                            (1    1   2- 2  )

Temel terimler ve kavramlar, işletim sistemlerine giriş (Windows), kelime işlemciler (Word), veri ve grafik işleme (Excel), sunu hazırlama (Power Point), veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma, internete giriş, E-posta, tartışma grupları, forumlar, FTP, Web ve bilgi tarama sistemleri, internetle bilgi yayma, HTML’ye giriş, webte yayınlama.

 

ISG 107-- İş Sağlığı Ve Güvenliği I                                                           (2    0   2- 2  )

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarihi gelişimi, genel bilgiler, iş güvenliği kavramı, iş kazalarının tanımı, nedenleri ve önleme yöntemleri, iş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliği çalışmalarının ekonomik açıdan önemi, iş kazalarının oluşumu ve sınıflandırılması, tehlikeler ve tehlike çeşitleri, kaza araştırmalarında yöntem ve çözümler

 

ISG 109--Makine ve Teçhizat I                                                                  (2    0   2- 3  )

Makine tanımı ve çeşitleri, makine parçalarının birleştirilmesi, hareket ileten elemanlar, borular, matkap tezgahları ve işlemleri, torna tezgahları ve işlemleri, freze tezgahları ve işlemleri, planya tezgahları ve işlemleri, taşlama tezgahları ve işlemleri, tezkere tezgahları işlemleri ve makaslar, demir ve çelik malzemeler, demir olmayan metal malzemeler, ağaç işlerinde kullanılan aletler ve makineler,

 

ISG 111-- Genel Hukuk Bilgisi                                                                  (2    0   2- 2  )

Hukuk Kavramı, Hukuk Dalları, Hukuk Sistemleri, Hukukun Kaynakları, Türk Devlet Teşkilatı, Hak Kavramı, Kişiler Hukuku, Miras Hukuku, Borç İlişkisi ve Borcun İfası, Sözleşme Türleri.

 

ISG 113 Genel ve Teknik İletişim                                                             (2    0   2- 2  )

İletişimin tarifi ve türleri, temel iletişim kavramları, toplum ve birey yönünden iletişimin önemi, iletişim türleri ve kıyaslamaları, sözlü iletişim, sözlü iletişim ilkeleri, sözlü iletişim teknikleri ve uygulanmaları, sözlü iletişimin günlük hayattaki etkileri, yazılı iletişim: yazı türleri, kurum içi yazı türleri, genel amaçlı iş mektupları, form ve anket gibi özel amaçlı yazılar, meslek hayatında iletişim, iletişim tekniklerini meslek gruplarına uygulayabilme, grafik iletişim, grafik ve şemalarin kullanım amaçları, teknolojik araçlar kullanarak iletişim, kullanılan araç gereçlerin işlevlerini yorumlama, teknolojik araçların sağladığı kolaylıklar.

 

ISG 115 Kalite Güvence ve Standartlar                                                    (2    0   2- 3  )

Standardizasyon, tanımı, amaçları ve ilkeleri, TSE ve görevleri, bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşları, kalite ve kalite kavramları, kalitenin tanımı ve ilgili kavramlar, kalite yaklaşımı, kalite maliyetleri ve riskleri, kalite kontrol kavramı, kalite güvence, kalite yönetim ilkeleri, TS-EN-ISO 9000, TS-EN-ISO 9001, TS-EN-ISO 9004, ISO 9011 standartları ve açıklamaları, mesleki standartlar, mesleki standartları kavrama.

 

ISG 102 İş Sağlığı Ve Güvenliği II                                                            (2    1   3- 3  )

Elektrik, elektronik ve bilgisayar cihaz ve makinelerinde iş güvenliği.

 

ISG 104 Kayıt Ve Raporlama                                                                    (2    1   3- 4  )

İş sağlığı ve güvenliğinde kayıt, Emniyetsiz durum ve hareketler, kaza sebep teorileri, iş kazası modelleri, iş kazasını oluşturan faktörler, kaza oluşumunu açıklayan özel yaklaşımlar, kaza soruşturma ve raporlama, Denetim Standartları, Genel Standartlar, Çalışma Alanı Standartları, Raporlama Standartları, Sonuçların Raporlanması, Raporlama Kıstasları, Raporlamaların Kalitesi, Hata ve Eksiklikler, Görevlendirmelerde Standartlara Aykırılıkların Açıklanması, Raporların Hazırlanması, Denetim Raporu Hazırlanması, Teftiş Raporu Hazırlanması, İnceleme Raporu Hazırlanması, Soruşturma Raporu Hazırlanması.

 

ISG 106 İş Hukuku                                                                                     (3    0   3- 4  )

Bireysel İş Hukuku, İş Hukukunun Hukukun Dalları Ayrımındaki Yeri, İş Hukukunun Konusu, Bölümleri, Kaynakları, Temel İlkeleri, Temel Kavramları: İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Çırak, İşyeri, İşletme, İş Sözleşmesi Kavramı ve Türleri, İş Sözleşmesinin Yapılması, İşçi ve İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları, Ücret Kavramı ve Türleri, Ücretin Güvencesi, Asgari Ücret Kavramı, Çalışma ve Dinlenme Süreleri, İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Halleri, İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları.

Toplu İş Hukuku: Sendika ve Üst Kuruluşları, Sendikacılığın Temel Özellikleri, Sendikaların Kuruluşu, Organları, Sendika Üyeliğinden Doğan Hak ve Borçlar, Sendikaların Gelir Kaynakları, Sendikaların Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi, Toplu İş Sözleşmesi  Kavram ve Tanımı, Barışçıl Çözüm Yolları: Arabuluculuk ve Tahkim, Grev: Kavram ve Tanımı, Grev Oylaması, Grev Erteleme, Lokavt: Kavram ve Tanımı, Yasal Lokavtın Koşulları.

 

ISG 108 Temel Elektrik Bilgisi                                                                  (2    1   3- 4  )

Temel Kavramlar: Elektriğin Üretimi, Özellikleri, Gerilim, Akım, Direnç, Güç Kavramları, Elektrik Devreleri, Panoları, Dağıtım Tablosu, Topraklama, Faz, Nötr, Sigorta, koruma elemanları, Kumanda ve Güç Devresi elemanları tanıtımı, Kesici, İzolasyon, Kısa Devre, Elektriğin İnsan Vücudundaki Etkileri, elektrik tesisatlarında ve Elektrikli Cihazlarda Güvenlik Tedbirleri, Elektrik Çarpmasında İlk Yardım.

 

ISG 110 Kimyasallar Ve Tehlikeleri                                                         (2    1   3- 4  )

Giriş, kimyasalların tehlikelerini belirleyen kavramlar ve tanımları, önemli inorganik maddeler ve tehlikeleri, önemli organik maddeler ve tehlikeleri, radyoaktif maddeler ve tehlikeleri, teknik gezi, gözlem

 

ISG 112 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri                              (2    0   2- 2  )

İsig yönetimi, isig politikalarının oluşturulması, İsig alanında planlama çalışmaları, iş kazaları ve olayları inceleme tekrarını ölçme, kaza analiz yöntemleri, saha denetlemeleri.

 

ISG 114 İş Etiği                                                                                           (2    0   2- 2  )

Sosyal Sorumluluk Kavramı, Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları, Etik Kavramı, Etik Yaklaşımları, İşletme Etiği, İşletmelerde Etik İle İlgili Sorunlar / Ulusal ve Uluslararası Alanda Meslek Etiği / Mühendis ve Teknik Elamanların Etik İlkeleri / ICOH İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik İlkeler Rehberi

 

ISG 116 Sosyal Guvenlik                                                                           (2    0   2- 2  )

Sosyal Güvenliğin Tanımı ve Sosyal Güvenliği Doğuran Koşullar, Sosyal Güvenlik Müesseselerinin Fonksiyonları, Sosyal Güvenlik Tehlikelerinin Niteliği ve Bunlarla Mücadele Şekilleri, Sosyal Güvenliğin Gelir Kaynakları ve Ödemeleri, Primler, Prim Dışı Gelirler, Finansman Sistemleri, Sosyal Güvenlik Fonları, Sosyal Güvenliğin Ekonomik Fonksiyonları, Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Güvenlik, Kamu Hizmeti–Sosyal Güvenlik İlişkileri, Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları, Dini Sosyal Yardımların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tanımı, Sigortalıya Sağlanan Hak ve Yardımlar.

 

ISG 221 Ergonomi                                                                                      (2    0   2- 2  )

Ergonominin doğuşu, ergonominin yaklaşımı, antropometrik, fizyolojik, psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme, enformasyon tekniği ve bu tekniğe dayalı iş yeri düzenleme, güvenlik tekniği ve güvenlik tekniğine dayalı iş yeri düzenleme, iş etüdü

 

ISG 201 İş Güvenliği III                                                                             (2    0   2- 2  )

Üretim sahalarında güvenlik, üretim ana unsurları arasında yer alan makine ve tezgahlarındaki genel güvenlik önlemleri, kaynak işlerinde sağlık ve güvenlik, kaldırma ve taşıma makinelerinde güvenlik, pres makinelerinde iş güvenliği, Maden işletmelerinde, madencilikle ilgili tesis ve fabrikalarda (zenginleştirme, metalurji, çimento, cam, mikronize fabrikaları v.b) iş güvenliği, inşaat sektörü ve alanlarında iş güvenliği.

 

ISG 203 İş Güvenliği Mevzuatı I                                                               (2    0   2- 2  )

İş güvenliği mevzuatı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat 1475 sayılı iş kanunu işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüzük ve yönetmelikler, işçi sağlı ve iş güvenliği tüzüğü

 

ISG 205 Çevre Koruma                                                                              (2    0   2- 2  )

Çevre korumanın kısa tarihçesi, çevreyi kirleten etmenler, katı ve sıvı atıkların tanımı ve sınıflandırılması, sanayi atıkları, arıtma ve geri kazanım tesisleri, atmosfer kirliliği

 

ISG 207 İlk Yardım                                                                                    (3    1   4- 4  )

İnsan vücudu, ilk yardım, şok, koma ve bayılma, kanamalar, kırıklar, yanıklar, elektrik çarpması, zehirlenmeler, Kazalar ve ilk ve acil yardım gerektiren durumlar, ilk yardımın amacı ve temel ilkeleri, travmalar ve genel vücut yardımları, çıkartma ve kurtarma, hasta taşınması ve triyaj, yanıklar ve ilk müdahale.

 

ISG 211 Yangından Korunma Ve İtfaiyecilik                                         (2    1   3- 3 )

Yanma ve yangın, yangın söndürme maddeleri, yangın yerindeki tehlikeler, portatif cihazlar, yangın güvenlik önlemleri, yangın yerindeki organizasyon ve haberleşme, tatbikat, kurtarma, giriş, sabit sistemler, söndürme sistemleri, organizasyon

 

ISG 213 İşçi Sağlığı Ve Meslek Hastalıkları                                            (2    1   3- 4  )

Akciğer hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları, şiddetli travma, kalp hastalıkları, sinir hastalıkları, gürültüye bağlı işitme kaybı, dermatolojik hastalıklar, psikolojik hastalıklar, meslek hastalıklarını oluşturan faktörler, meslek hastalıklarından alınacak tedbirler, İş Sağlığının Sosyal Boyutu, İşyerinde Tutulması Zorunlu Sağlık Raporları ve Belgeler, Çalışma Ortamı Gözetimi, İşyerinde Meslek Hastalıklarını Oluşturan Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Faktörler, İSG Mevzuatında İşçi Sağlığı, İşyeri ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, Gürültünün, Titreşimin Sağlığa Etkileri ve Önlemleri, İşyerinde Gürültü Haritasının Düzenlenmesi, İş Ortamında Bulunan Kimyasal ve Organik Tozlar, Gazlar ve Etkileri, İşyerinde Hijyen ve Temizlik, İş Hijyeni, Enerji ve Ağırlık Kontrolü, Dengeli Beslenme, Yaşam Boyu Spor.

 

ISG 215 Uyarı İşaretleri Ve Levha Standartları                                     (2    1   3- 3 )

İşaret ve Uyarı Levhaları önemi, Çeşitleri ve Tespit Yöntemleri / Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinin İncelenmesi / Vinç Operatörü Yönlendirme İşaretleri / Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman ve Teçhizatın Tehlike, Kalite, Kimyasal, Fiziksel, Sağlık Bakımından Özel İşaretlendirme ve Etiketleme Yöntemleri / Kalibrasyon / Eğitim ve Uygulama Koşulları / Bilgisayar Ortamında Kodlama Ve Barkod Sistemleri.

 

ISG 217 Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE)                                                (0    2   1- 6 )

Öğrencilerin, programlarında eğitimini almış oldukları temel mesleki bilgilerini ilgilendiren işyerlerinde (laboratuar, atölye, fabrika, işletme, arazi, hastahane ve diğer  hizmet alanları), 6 Hafta (30 iş günü) süreyle, uzman kişiler gözetiminde yapmış olduğu çalışmalarını ve deneyimlerini içerecek şekilde hazırladıkları staj defterlerinin incelenmesi, jüri önünde sunumu ve sunumların diğer staj belgeleri ile birlikte değerlendirilmesi.

 

ISG 219 İş Hijyeni                                                                                      (2    0   2- 2 )

Hijyenin Tanımı ve önemi, Bakteriler, Mayalar, Küfler, Virüsler İle İlgili Bilgiler, İş Ortamlarında Hijyen, Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman Ve Teçhizatta Hijyen, Etkileri, Cildin Yapısı, Ciltteki Hastalık Yapabilen Mikroorganizmalar, Kişisel Hijyen, Tuvalet Hijyeni, El Yıkamanın Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Açısından önemi, Eller Ne Zaman, Nasıl Yıkanmalıdır? Endüstri hijyenine giriş, endüstri hijyenisti nedir?, endüstri içerisinde insan, endüstride hijyen kavramı.

 

ISG 224 Toplam Kalite Yöntemi                                                               (2    0   2- 2 )

Yönetim sistemi ve yaklaşımı ve tarihçesi, ISO 9001 (Tasarım, Geliştirme, Üretim, kurulum ve Serviste kalite, güvence için kalite sistemler modeli) ISO 14001 (Çevre yönetim sistemi) OHSAS 18001 (İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi) Sistemlerin ortak yönleri ve entegre edilmesi. Toplam kalite felsefesi, Yönetim sistemi ve toplam kalite, Toplam kaliteyi uygulayan kuruluşların sunuşları, Kazançları ve uygulama aşamaları.

 

ISG 223 Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Guvenliği                                       (2    0   2- 2 )

Şantiyelerde Genel İSG Kuralları, Açık ve Kapalı Alanlarda İSG Kuralları, İş Makinelerinde Güvenlik, İnşaat İşlerinde Meslek Hastalıkları, Genel İSG ve Yapı İşlerinde İSG'nin Farkı, Şantiyelerde Kayıtların Saklanma Sorumluluğu, İnşaat Yerlerinde iş Kazaları Maliyetinin Belirlenmesi Teknikleri

 

ISG 225 Elektrik Sebeke Tesisleri                                                            (2    0   2- 2 )

İletken Ve Yalıtkanlar, Kablo Döşeme Malzemeleri, Zayıf Akım Malzemeleri, Elektrik Devresi Ve Çeşitleri, Zayıf Akım Tesisatı Uygulama Devreleri, Topraklama Ve Sıfırlama, Aydınlatma Ve Priz Devre Elemanları, Aydınlatma, Priz Ve Güç Tesisatı Uygulama Devreleri, Elektrik enerjisi ve tanımlar, Elektrik tesislerinde güvenlik, Elektrik işlerinde bakım onarım, Elektrik iç tesislerinde güvenlik ve patlayıcı ortamlar, Statik elektrik, Yıldırımdan korunma, Topraklama tesisatı, Elektrik tesisatının kontrolü, İzolasyon Hatası, Kısa Devre, Hat Teması, Elektrik Çarpmasında İlk Yardım, İlgili mevzuat

 

ISG 202 Risk Yönetimi Ve Değerlendirme                                               (2    1   3- 4  )

Risk yönetimi ve genel yönetim, Tehlike ve risk kavramları, tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler, Risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi, Risk değerlendirmesinin temel gerekçeleri, Risk değerlendirmesi ekibi ve çalışan katılımı Risk değerlendirme teknikleri ve kıyaslamaları, Risk analizi ve teknikleri, Risk değerlendirme uygulamaları

 

ISG 204 İş Güvenliği Mevzuatı II                                                             (2    0   2- 2 )

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin denetim ve müeyyideleri, Sendikalar Hukuku’nun tarihsel gelişimini ve Türk Sendikalar Hukuku’nun yasal çerçevesi sendikaların faaliyetleri, Finansman yapıları, Denetimi, Faaliyetlerinin, Durdurulması ve sona ermesi, Sendika üyeliği sendika üyeliğinin kazanılması ve sona ermesi, Toplu iş sözleşmesi görev ve lokavt Hukuku’nun tarihsel gelişimi ile Türkiye’deki yasal çerçevesi, Toplu iş sözleşmesinin yapılması, Uygulanması ve sona ermesi, Grev ve lokavt uygulaması ve sonuçları, Sosyal sigortalar.

 

ISG 206 Taşıma Ve Depolama                                                                   (2    0   2- 2 )

Depolama yöntemleri, sürekli ve kesikli nakliyat sistemleri, katı, sıvı ve gaz maddelerin sınıflandırılması, depolanması ve taşınması

 

ISG 208 Arama ve Kurtarma Bilgisi                                                        (2    1   3- 4  )

Kaza nedenleri, Aramada Genel Esaslar, Kaza Olunca: Hareket planı, Yardım isteme, Yardım İstemek İçin Gitmek, Arama Organizasyonu, Arama Yöntemleri, İlk Yardım Bilgisi, Harita Pusula Bilgisi, Telsiz bilgisi, Emniyet Kemeri Yapmak, İpten Sedye Yapmak, Makara Sistemleri, Tahliye Yöntemleri, Kurtarma Teknikleri, Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi, Kullanılması, Hazırlanması, Halatlar ve kullanımı, Hidrolik ve ayıraç ve makas, krikolar, vinçler, şişme yastıklar.

 

ISG 210 İş Kazaları Ve Raporlandırma                                                   (2    1   3- 4  )

Emniyetsiz durum ve hareketler, kaza sebep teorileri, iş kazası modelleri, , iş kazasını oluşturan faktörler, kaza oluşumunu açıklayan özel yaklaşımlar, kaza soruşturma ve raporlama, güvenlik performansı, kaza maliyeti hesaplama modeli, iş kazalarının sosyo-ekonomik boyutu

 

ISG 212 Sıstem Analızı Ve Tasarımı                                                         (2    1   3- 4 )

Öğrenciler iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konularda; Çalışma konusunu seçme, çeşitli iş yerlerinde araştırma ve uygulama yapıp, elde edilen bilgileri sunma, Bir sistem, hizmet veya ürüne ait tasarım, analiz ve değerlendirme yapıp, çıktılarını uygulama ve rapor halinde sunma

 

ISG 214 Acil Durum Yönetimi                                                                  (2    1   3- 4  )

Afet ve Endüstriyel Kaza Durumları, Yangın,  Deprem, Sel ve Diğer Afetler, Kaza Nedenleri, Acil Durum Yönetimi, Afet ve Endüstriyel Kazalarda Hareket Planları, Arama ve Kurtarmada Genel Esaslar, Yardım isteme, Arama Organizasyonu, Arama Yöntemleri, İlk Yardım Bilgisi, Harita Pusula Bilgisi, Telsiz bilgisi, Emniyet Kemeri Yapmak, İpten Sedye Yapmak, Makara Sistemleri, Tahliye Yöntemleri, Kurtarma Teknikleri, Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi, Kullanılması, Hazırlanması.

 

ISG 216 Girişimcilik ve İşletme Yönetimi                                                (2    0   2- 2 )

Girişimcilik kavramı, İşletme ve yönetimin temel kavramları,işletmelerin sınıflandırılması küçük işletme çeşitleri, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları, küçük işletmelerin kuruluş süreleri, küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman

 

ISG 218 Mesleki Yabancı Dil                                                                    (2    0   2- 2 )

Konuşma, kendini ve çevredeki kişileri tanıtma, iş yeri ile ilgili konular, resmi ortamda istekler, yardım teklif etme, özür, mazeret, gereklilik, zorunluluk, miktar, oran ve yüzdelikler, tahmin yapma, talimat verme, dinleme-anlama, mesleki konularda dinlediğini anlama, yazma, not alma, özgeçmiş (curriculum vitae), iş mektupları, edilgen yapı kullanımı, okuma-anlama, zaman, koşul, amaç bildiren bağlaçlar, edilgen yapıdaki ifadeler, zıtlık bildiren ifadeler, sözlük kullanımı

 

ISG 220 İş Güvenliği Eğitim Metodları                                                    (2    0   2- 2 )

İşçi eğitiminin yöneldiği yetişkinler, Yetişkin eğitimi, eğitimin zamanı ve yeri, Yöntemler ve teknikler, Araç ve gereçler.

 

ISG 222 Bina Yonetim Sistemleri                                                             (2    0   2- 2 )

Yangın güvenlik sistemleri, hırsız güvenlik sistemleri, kamera sistemleri, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri, aydınlatma sistemleri, bina içi haberleşme sistemleri, geçiş kontrol sistemleri, bina iklimlendirme sistemleri

 

ISG 224 Toplam Kalite Yonetimi                                                              (2    0   2- 2 )

Yönetimin Genel Esasları ve Yönetim Fonksiyonları / Değişimin Amaçlan, Değişim Nedenleri, Kalite Nedir? Toplam Kalitenin Tarihi, Gelişim Boyutları, Toplam Kalite Yönetimi’inde Deming'in Oniki İlkesi, Huntun Toplam Kalite Plânlamasında Önerdiği On Adım, Kalite Çemberlerinin Tanımı ve Amaçları, Kalite Çemberlerinin Temel İlkeleri, Kalite Çemberlerinin Organizasyon Yapısı, Kalite  Kullanım  Alanları, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Yönetiminin Ana Unsurları ve Dayandığı Temel İlkeler, Stratejik Kalite Yönetimi, Swot Analizi, Kalitenin Maliyeti ve Getirişi, Kontrol ve Değerlendirme, Değerlendirme Araçları ve  Yöntem, ISO 9000 Kalite   Güvence  Sistemi/ ISO9000 Standartları, ISO 9000:1994 Serisinde Standartlar ve Kılavuzlar, ISO 9001 : 2000 Yaklaşımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite İlişkisi.

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe