Diller

program çıktıları

No

Program Çıktıları

1

Mevcut mesleki yeterlilikleri üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilmeli

2

Gerekli teçhizatı tanıma ve seçebilme

3

İklimlendirmeye ait temel kavramları anlama

4

Edindiği uygulama bilgilerini kullanabilmeli

5

Teorik bilgilerini kullanabilmeli

6

Pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmeli

7

Klima cihazlarını arızaları tesbit edebilme ve giderebilme

8

bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmeli

9

yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli

10

Uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmeli

11

Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilmeli ve denetleyebilmeli

12

ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisine sahip olabilmeli

 

Türkçe