Diller

Ders İçerikleri

Kodu

Adı

T+U

Kredi

AKTS

AİT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2+0

2

2

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı olarak değerlendirilmesi, Türk toplumsal ve siyasî değişiminin tarihsel dinamizmi üzerine düşünmenin önemini bu içerikte kavranması.

İST103

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

3+1

4

5

 Bilimin Doğası, Anlamlı Rakamlar, Boyut Analizi, Vektörler, I Boyutta Hareket, II Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş-Enerji ve Güç, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Momentum ve Çarpışmalar, Çok Parçacıklı Sistemlerde Hareket ve Kütle Merkezi, Dönme Hareketi, Eylemsizlik Momenti ve Tork, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşimler.

İST107

ATÖLYE İŞLEMLERİ

2+2

3

4

 Temel atölye işlemleri, kaynak bilgisi, uygulamaları.

İST109

İKLİMLENDİRME SOĞUTMA KAVRAM.

2+1

3

4

İklimlendirme ve soğutmayı tanımlayabilme, ısı ve sıcaklık kavramlarını kavrayabilme, gaz kanunları, termodinamik işlem ve kanunları kavrayabilme, ısı geçiş prensiplerini kavrayabilme.

MAT101

GENEL MATEMATİK

3+0

3

4

Kümeler, Sayı Sistemleri, Üslü ve Köklü İfadeler, Özdeşlikler, I. ve II. Derece Denklemler; Oran ve Orantı Tanımları, Çeşitleri, Orantı Yardımıyla Problem Çözme; Yüzde ve Faiz Oranları: Yüzde ve Faiz Hesapları; Fonksiyonlar: Bağıntı ve Fonksiyon Kavramları, Fonksiyonlarla İşlemler, Doğrusal ve II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri. Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Türev Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar konularını işler.

TRD109

Türk Dili

2+0

2

2

A. Dil, Diller ve Türk dili B. Dil bilgisi, Sözcük, Cümle C. Kelime Türleri D. Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri E. Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri

YDİ101

YABANCI DİL-I

2+0

2

3

Greetings, Introducing oneself, Occupations, Nationalities, Countries, Giving information about people and possessions, Asking for and telling dates and time, Describing places, Giving directions, Expressing abilities, 'There is- there are' , Talking about routines and habits, Expressing likes and dislikes, Frequency adverbs, Expressing future plans, Permission and Request, Expressing obligations, making suggestions and giving advice. Talking about present and past, talking about past, comparing things and using adjectives and adverbs

İST121

İLETİŞİM

3+0

3

3

 A-Sözlü İletişim kurmak, B-Yazılı İletişim kurmak, C-Sözsüz İletişim kurmak, D-Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, E-Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, F-Örgüt dışı iletişim kurmak.

İST123

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

3+0

3

3

A-İş güvenliği tanımı ve mevzuatı, B-Meslek hastalıkları, C-Koruyucu ve önleyici tedbirler, D-Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat, E-İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları, F-Koruyucu ve önleyici tedbirler, G-İç ortam hava kalitesi, H-İlkyardım; İlkyardım malzemeleri, Koruyucu ilk yardım ve acil arama, I-Atıklar ve atıkları sınıflandırma, Atıkları depolama, İ-Geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri, L-Tehlikeli atık yönetmelikleri.

AİT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2+0

2

2

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı olarak değerlendirilmesi, Türk toplumsal ve siyasî değişiminin tarihsel dinamizmi üzerine düşünmenin önemini bu içerikte kavranması.

İST102

MESLEKİ MATEMATİK

3+0

3

3

A. Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler B. Limit ve Süreklilik C. Türev ve Uygulamaları D. İntegral ve Uygulamaları E. Diferansiyel Denklemler F. İstatistik

İST104

MESLEK RESMİ

2+1

3

5

A-Mesleki resim kavramının tanım ve sınıflandırılması, B-Serbest elle çizim tekniği, C-Ölçülendirme, İşaretlemeler, D-Serbest elle kesit alma ve önemi, E-Serbest elle detay çizme ve önemi, F-Serbest elle tarama yapmak, G-Tekil Mobilyada net resimler, H-Ön görünüş, Yan görünüş, Üst görünüş, I-Şablon hazırlama, Ölçülendirme yapma, İ-Kesit eksenleri belirlemek, Kesit çizmek, Kesitlerde tarama, L-Detay noktalarını belirlemek, Detay çizmek, Detaylarda işaretleme ve açıklamalar.

İST108

İKLİM.VE SOĞUTMA ELEKTRİĞİ

3+1

4

5

lektriğin Tanımı Üretim Şekilleri Elektrik Akımı ve Devresi Elektrik Devre Bileşenleri Devre Çeşitleri Temel Elektrik Birimleri ve Ölçümü Temel Elektrik Birimleri ve Ölçümü Temel Elektrik Birimleri ve Ölçümü Ohm Kanunu Alternatif ve doğru Akım Özellikleri Elektriksel Güç Elektrik tesisatı Elektrik tesisatı Elektrik tesisatı Elektrik tesisatı

İST110

İKLİMLENDİRME ESASLARI

2+1

3

4

Temel fiziksel ve kimyasal kavramlar, Birim sistemleri Gizli ve duyulur ısı, sıcaklık ve sıcaklık ölçümü Basınç ve basınç ölçümü, Gaz ve gaz kanunları İş, güç, enerji Isı geçişi ve ısı geçişi türleri: İletim, taşınım ve ışınım Isı geçişi türleri: İletim, taşınım ve ışınım Temel akışkan özellikleri, akış türleri Süreklilik ve enerji denklemi Kanal ve borularda akış Soğutmanın tanımı, soğutma çeşitleri, temel mekanik sıkıştırmalı soğutma çevrimi ve uygulama alanları, örnekler Soğutma çevrimlerinin P-h diyagramında gösterilmesi İklimlendirmenin tanımı, çeşitleri ve uygulama alanları, örnekler Psikrometrik Diyagram

TRD110

Türk Dili

2+0

2

2

A. Dil Nedir? B. Dil Kültür Münasebeti C. Yeryüzündeki Diller Ve Türkçe'nin Dünya Dilleri İçindeki Yeri,Bugünkü Yayılma Alanları D. Türkçenin Ses Yapısı Ve Ses Özellikleri E. İmla Kuralları Ve Uygulama Çalışmaları F. Türkçe'nin Şekil Yapısı,Kökler Ve Ekler Sistemi H. Zarfların Ve Edatların Kullanılışı

YDİ102

YABANCI DİL-II

2+0

2

3

A- Verb to be Present B- Verb to be Past C- Simple Present Tense D- Present ContinuesTense E- Past Continues Tense F- Simple Past Tense G- Going to Future Tense H- Simple Future Tense I- Present PerfectTense

İST122

MESLEK ETİĞİ

3+0

3

3

Etik ve ahlak kavramı ve bu kavramların oluşmasında rol alan faktörler

İST124

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDART.

3+0

3

3

A-Kalite Kavramı , B-Standart ve Standardizasyon, C-Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, D-Yönetim kalitesi ve standartları, E-Çevre standartları, F-Kalite yönetim sistemi modelleri, G-Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, H-Stratejik yönetim, I-Yönetime katılma, İ-Süreç yönetim sistemi, J-Kaynak yönetimi sistemi, K-EFQM mükemmellik modeli, L-Üretimde kalite kontrolü, M-Muayene ve örnekleme, N-Toplam Kalite Kontrol, R-Kontrol Diyagramları, S-İstatistiksel Dağılımlar.

İST201

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

2+1

3

3

A-Ekran düzenleme komutları B-Çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme C-Çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme D-Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme E-Düzenleme komutlarını kullanabilme F-Ölçülendirme komutlar G-Ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama H-BDÇ programları arası veri dönüşümleri I-Yazıcı ayarları ve çıktı alma İ-Çıktı Alma

İST203

ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ

2+1

3

3

İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan kumanda devre elemanlarının çalışma ve kullanımının teorik ve uygulamalı eğitimi.

İST207

TİCARİ SOĞUTMA

3+1

4

4

İşletmelerin soğutma sistemlerinin bakım ve arıza birimlerinin, sanayi tesis ve gıdaların düşük sıcaklıkta muhafaza edildiği depo sistemlerin çalışma ilkelerinin öğretilmesinin sağlanması

İST209

ISITMA SİSTEMLERİ

2+1

3

4

 Merkezi ve kat kaloriferi projelerini hazırlama esasları öğretilmesi, Merkezi ısıtma sistemlerine sahip bir binanın kazan dairesinin yapısının kavranması

İST213

ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI

2+2

3

4

Merkezi ısıtma sitem çalışma prensibi ,merkezi sistem elemanlarının tanıtılması ve sistem arızalarının giderilmesi

SDD201

STAJ DEĞERLENDİRME

0+2

1

6

Öğrencinin ilgili sektörlerde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Toplam 30 iş gününü kapsamaktadır. Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, yükseköğretim kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi kazanımı amaçlanmaktadır. Koordinatör öğretim elemanı gözetiminde eğitim ve uygulamalar yürütülür. İşyerinden gelen değerlendirme formları incelenerek, staj eğitim, uygulama ve çalışma komisyonu tarafından değerlendirme yapılır.

İST233

DOĞALGAZ TESİSATI

3+0

3

3

 Doğalgaz servis kutusu bağlantı hattı montajı. Doğalgaz bina bağlantı toprak altı hattını yapmak. Doğalgaz ana kesme vanası montajını yapmak. Doğalgaz bina dağıtım hattı montajını yapmak

İST235

GÜNEŞ ENERJİSİ

3+0

3

3

Güneş enerjisi ve sistemleri hakkında genel bilgiler verilecektir.

İST204

SOĞUTMA SİSTEM TASARIMI

3+1

4

6

1. Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimi Analizi 2. Çok Basınçlı Sistemler 3. Isı Yükü Hesabı 4. Kompresörlerin Seçimi 5. Kondenser ve Evaporatörlerin Seçimi 6. Genleşme Cihazlarının Seçimi 7. Boru Hatlarının Boyutlandırılması

İST206

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

3+1

3

4

 Havalandırmaya Giriş, Havalandırma Sistem Elemanları, Havalandırma Kanallarının Tasarımı, Havalandırma Uygulamaları, Kanal ve Bağlantı Elemanlarının Yapımı, Test, Ayar ve Dengeleme, Ses ve Akustik

İST208

KORUYUCU BAKIM VE ARIZA TEŞHİS

2+1

3

5

1 Soğutma elemanları arızalarını gidermek 2 Soğutma elektriksel arızalarını gidermek 3 Split ve paket klima arızalarını gidermek 4 Merkezi klima arızalarını gidermek 5 Mobil soğutma ve iklimlendirme arızalarını gidermek

İST212

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

2+2

3

6

Bir konu tespit etmek ve bu konuya ilişkin tüm teorik bilgileri toplayarak uygulamaları hayata geçirmek.

İST210

GİRİŞİMCİLİK VE İŞLET.YÖNETİMİ

3+0

3

3

Temel işletme kavramları, İşletme kuruluşu, yönetimi, iş analizi

İST228

MESLEKİ İNGİLİZCE-II

3+0

3

3

Bu ders grammar, meslekle ilgili kelime bilgisi, yazım ve telaffuz kuralları ağırlıklıdır

İST232

TESİSAT TEKNOLOJİSİ

3+0

3

3

Sacları kesmek, Sacları perçinlemek, Sacları kenet yapmak, Sacları puntalamak, Sacları lehimlemek, Çelik boruları kesmek, Çelik borulara diş açmak, Bağlantı parçası sıkmak, Sıva üstü tesisat yapmak, Sıva altı (Ankastre) tesisat yapmak, Boruları kesmek, Boruları bükmek, Bakır borulara havşa açmak rakor ile birleştirmek, Bakır kaynağı yapmak, Plastik boruları kesmek, Plastik boruları füzyon kaynağı ile birleştirme.

 

Türkçe