Diller

İnşaat Teknolojisi Programı - Genel Bilgiler

İnşaat sektörü ülkemiz için lokomotif bir sektördür. İnşaat sektöründeki faaliyetler diğer sektörleri de etkilemekte ve yeni iş alanları açılmaktadır. Ülkemizde inşaat sektörü oldukça gelişmiştir. İnşaat firmalarımız yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da önemli projelere imza atmaktadırlar.

İnşaat Teknikerliği Programının amacı, inşaat sektörüne nitelikli eleman yetiştirmektir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler İnşaat Teknikeri unvanını almaktadır. İnşaat teknikerleri, gerek kamuda gerek özel sektörde, İnşaat mühendislerinin yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bunu yaparken de işçi ve ustalarla, mühendisler arasında koordinasyonu sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri aldıkları eğitim sonucunda inşaat mesleği ile ilgili çalışmalarda, projenin yürütülmesi aşamasında çok önemli hizmetlerde bulunmaktadır.

İnşaat yerinde mühendislerin talimatlarını uygulayarak, inşaat projesine göre gereken en uygun nitelikte ve miktarda malzemeyi hazırlamak, metraj ve keşif işlerini yapmak, yapılacak işe göre inşaatta çalışacak uygun nitelikte ve sayıda işçiyi sağlamak, inşaat çalışmalarını kontrol etmek ve gelişmeler hakkında mühendise bilgi vermek başlıca görevleri arasında sayılabilir.

Programımızda eğitim; teori ve uygulamalı olarak verilmektedir. Yeterli teori bilgisi verildikten sonra o bilgiyi pekiştirmek için uygulamalı olarak eğitim verilmektedir. İnşaat laboratuarımızda, zemin, karayolu, yapı, topografya, hidrolik dersleri ile ilgili uygulamalar yapılmaktadır.

Öğrenciler, 1. ve 2. sınıfın sonunda 30 işgünü olacak şekilde staj yapmaktadırlar. Bu stajlar vasıtasıyla okulda öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak görme fırsatı elde etmektedirler. 

Türkçe