Diller

Elektrik Programı

Programımız 1990-1991 öğretim yılında YÖK-Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında kurulmuş ve  1992 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Programımız bu proje kapsamında ekipman desteğinden yararlanmıştır. Programımız 2012 yılında bu kez Avrupa Birliği destekli bir projeden daha yararlanarak eğitim- öğretim ekipmanlarını ve müfredetını göncellemiştir. Hali hazırda programımızda bu altyapılar kullanılarak modern eğitimin tüm imkanları öğrencilerimize sunulmaktadır. Öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Programımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde meslek elemanı olarak istihdam edilmektedir.

Türkçe