Diller

Ders İçerikleri

     (T  U AKTS)

TRD 109        Türk Dili-I                                                                                       (2   0   2)

Dilin insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştime.

TRD 110        Türk Dili-II                                                                                      (2   0   2)

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

AİT101          Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I                                                    (2   0   2)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, Milli Mücadele için ilk adım, Kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, Eğitim ve Kültür alanında, Milli Mücadele, Sosyal ve Iktisadi alanda milli mücadele.

AİT102          Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II                                             (2   0   2)

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya şavası, Büyük Taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, Takriri Sükûn dönemi ve demokrasi, Milliyetçilik, Laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

YDİ 107         Yabancı Dil-I                                                                                   (1   1   4)

Belirteçler, ön hal edatlar: yer, zaman, hareket, Tekil ve çoğul isimler, Sayılabilir ve sayılamayan isimler, Zamanlar; geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, Kipler; will, should, should not, must, must not, can, Karsılaştırmalı yapılar, Adıllar; kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri, Bağlaçlar; ve, fakat

YDİ 108         Yabancı Dil-II                                                                                 (1   1   4)

Zamanlar; şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, Kipler; might, could, can, must, may; Zarflar; yer, yön, amaç, hal zarfları, Sıfatlar, Sıfatların sırası, Karşılaştırma, Üstünlük belirten yapılar, Edilgen yapılar; şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, Şart cümlecikleri, Sıfat tümceleri, Aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.

MAT 101       Genel Matematik                                                                            (2   1   4)

Sayılar; doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve ondalık sayılar, üslü sayılar, köklü sayılar, Cebir, Denklemler ve eşitsizlikler, Çarpanlara ayırıma ve rasyonel ifadeler, Fonksiyonlar, Geometrik hesaplamalar, Lineer denklem sistemleri ve matrisler.

ELK  101       Ölçme Tekniği                                                                                 (3 1 5) 

Ölçme, Birimler; birim sistemleri ve birim dönüşümleri, Uzunluk ölçümü, Ağırlık ölçümü, Alan ve hacim ölçümü, Sıcaklık ölçümü, Eğim ölçümü, Kesit ve çap ölçümü, Hız ve devir ölçümü, Işık seviyesi ölçümü, Ses seviyesi ölçümü, Basınç ve gerilme ölçümü, Moment ölçümü, Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılan ölçü aletleri, Elektriksel büyüklüklerde birimler ve dönüşümleri, Ölçme hataları, Direnç, bobin ve kondansatör ölçümü (RLC ölçme), Akım ve gerilim ölçme, Frekans ölçümü, Osiloskop ile tepe değer, periyot, faz farkı ölçümü, Ölçü trafoları.

ELK  103       Doğru Akım Devreleri                                                                    (3  1  4) 

Temel kavramlar, büyüklükler, Elektrik kaynakları, Elektrik kaynaklarının bağlanması, Statik elektrik, Dirençli devre çözümleri, Çevre akımları yöntemi,  Düğüm gerilimi yöntemi, Theve’nin teoremi, Norton teoremi, Süper pozisyon teoremi, Maksimum güç teoremi.

ELK  105       Temel Elektronik                                                                            (2  1  3)

Yarı iletkenler, P ve N tipi yarı iletken malzemeler, PN birleşimi,  Diyot yapısı ve çeşitleri, Doğrultucu devreler; yarım dalga, tam dalga, köprü tipi tam dalga doğrultucu. Filtre devreleri; kondansatörlü, bobinli, π tipi. Regüle devreleri; zener diyotlu, seri, paralel ve entegreli. Bipolar jonksiyon transistörler (BJT), Transitörün anahtarlama elemanı ve yükselteç olarak kullanılması, İşlemsel yükselteç ve uygulamaları; eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, gerilim izleyici, toplayıcı, fark alıcı ve karşılaştırıcı.

ELK  107       Tesisata Giriş                                                                                   (2 1  4)

İletken ve yalıtkanlar, Kablo döşeme malzemeleri, Zayıf akım malzemeleri, Elektrik devresi ve çeşitleri, Zayıf akım tesisatı uygulama devreleri, Aydınlatma ve priz devre elemanları, Kuvvetli akım tesisatları, Kuvvetli akım tesisatları, Kablo başlığı montajı, Yer altı hat kabloları ve döşenmesi.

ELK  109       İş  Güvenliği                                                                                     (1 1 2)

İlkyardım eğitimi, İlk yardım malzemeleri, iş güvenliği, İşçi sağlığı, Kişisel koruyucular, İş kazalarının nedenleri ve neticeleri, Maliyet hesapları, İş güvenliği ve ergonomi, Bina güvenliği ve tehdit edici unsurlar, Elektrik ve insan, Elektrikte iş güvenlik, Elektriğin yangın çıkarması, Elektriğin canlılar ve insanları çarpması, Elektrik çarpmalarında alınacak güvenlik tedbirleri, Kaldırma ve taşıma şekli, İşçi sağlığı ve iş güvenliği yasal uygulamaları

ELK 100  Mesleki Matematik                                                                                 (2     1     4)

Karmaşık sayıların tanımı, Vektörsel olarak gösterimi, Karmaşık sayların Kartezyen formda dört işlemi, Karmaşık sayıların kutupsal ve Kartezyen dönüşümleri, Bu dönüşümler için hesap makinesinin kullanımı. Karmaşık sayların kutupsal formda dört işlemi, Karmaşık sayıların mesleki alanda kullanımı, Trigonometrik işlemler, Üstel fonksiyonların özellikleri ve işlemleri, Logaritma fonksiyonunun tanımı ve logaritma alma yöntemleri, Logaritma fonksiyonunun mesleki alanda kullanımı, Türev tanımı ve türev alma yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde türevin uygulanması, Türevin mesleki alanda kullanımı, İntegralin tanımı ve integral alma yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde integralin uygulanması, İntegralin mesleki alanda kullanımı

ELK  102       Alternatif Akım Devreleri                                                              (2     1     4)

Karmaşık sayıların alternatif akım devrelerinin analizinde kullanımı, Alternatif akım devrelerinde eşdeğer empedans hesabı, Alternatif akım ve gerilimin etkin, tepe, ortalama ve anlık değerleri. Frekans ve periyot bağıntısı, faz ve faz farkı, Seri RL, RC ve RLC devreleri, paralel RL, RC ve RLC devreleri ve analizleri, Rezonans ve rezonans devrelerinin analizi, Alternatif akımda aktif, reaktif,  görünür güç ve kompanzasyon, Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji, Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji.

ELK  104       Trafo ve Doğru Akım Makineleri                                                 (3     1      5)  

DA Motorlar; yapısı, çalışma şekilleri, Doğru Akım motorlarında uyartım, Doğru Akım Şönt Motor ve çalışma karakteristikleri, Doğru Akım Seri Motor ve çalışma karakteristikleri, Doğru Akım Kompunt Motor ve çalışma karakteristikleri, Doğru Akım Motorlarında hız ayarı, Doğru Akım motor sürücüleri, DA generatörlerin; yapısı, çalışma şekilleri, çeşitleri, Doğru Akım generatörlerin de uyartım, Çalışma karakteristikleri, Doğru Akım generatörlerin de hız ayarı, Doğru Akım generatörler sürücüleri, Bir fazlı trafolar; yapısı, çalışma şekilleri, çeşitleri, Bir fazlı trafoların çalışma karakteristikleri,  Üç fazlı Trafolar; yapısı, çalışma şekilleri, çeşitleri, Üç fazlı trafoların çalışma karakteristikleri.

ELK  106       Sayısal Elektronik                                                                           (2     1     3)

 

Sayı sistemleri, Sayı sistemlerinin dönüştürülmesi, ikili sayı sisteminde toplama ve çıkarma. Mantıksal kapı devreleri; Ve (And) kapısı, VEYA  (Or) kapısı, DEĞİL  (Not) kapısı, VE DEĞİL (NAND) kapısı, VEYA DEĞİL (NOR) kapısı, ÖZEL VEYA (EXOR) kapısı, ÖZEL VEYA DEĞİL (EXNOR) kapısı. Boolean ifadeleri, Karnaugh haritası, Bileşimsel devreler; Kodlayıcılar (Encoder), Kod Çözücüler (Decoder), Veri Seçiciler (Multiplexer), Toplayıcılar, Çıkarıcılar, Karşılaştırıcılar.

ELK  108       Bilgisayar Destekli Proje 1                                                             (2     1      3)

Temel çizim yöntemleri, Verilen bir cismin çizimi, Perspektif resimden görünüş ve kesit çıkarma, Programın özellikleri, Çizim ekranı, Katmanları, Renkleri ve çizgileri, Ölçülendirme, Temel çizim komutları, Temel tesisat çizimi, Mimari plan üzerinde tesisat çizimi.

ELK  110       Kalite Güvencesi ve Standartlar                                                    (3     0      3)

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standartların sınıflandırılması, Standartların hazırlanması, Standardizasyonun faydaları, TSE’in belgelendirme faaliyetleri, Uluslararası standartlar, Standardizasyon kuruluşları, Uluslararası semboller ve işaretler, Çevre standartları, Toplam kalite yönetimi, Kalite yönetim sistemi modelleri.

ELK  201       Asenkron ve Senkron Makinalar                                                   (3      1       4)

Bir fazlı asenkron motorlar; yapısı, çalışma şekilleri, çeşitleri, yol verme yöntemleri, Üç fazlı asenkron motorlar; yapısı, çalışma şekilleri, çeşitleri, yol verme yöntemleri, Bir ve üç fazlı asenkron motorların çalışma karakteristikleri, Asenkron motor sürücü çeşitleri, Senkron generatörler; Silindirik kutuplu generatörleri oluşturan parçaları ve özellikleri, Çıkıntılı kutuplu generatörleri oluşturan parçaları ve özellikleri, Generatörlerin çalıştırılması, Generatörlerde gerilim ve frekans regülâsyonu, Generatörlerin paralel bağlanması, Paralel çalışan generatörlerde yük paylaşımı, senkron motorları oluşturan parçaları ve özellikleri, senkron motorların çalıştırılması, senkron motor sürücüleri

ELK  203       Güç Elektroniği-1                                                                            (3      1       4)

Tristörler, Tristör tetikleme devreleri, Triyak ve diyak, Mosfet’ler, IGBT’ler, Bir fazlı kontrolsüz doğrultucu devreleri, Bir fazlı kontrollü doğrultucu devreleri, Üç fazlı kontrolsüz doğrultucu devreleri, Üç fazlı kontrollü doğrultucu devreleri, Bir fazlı AA kıyıcılar, Üç fazlı AA kıyıcılar, Düşürücü DA kıyıcıları, Yükseltici DA kıyıcılar.

ELK  205       Arıza Analizi                                                                                    (1      1       2)

Arıza tespiti, Arızalı elamanların veya bölümün bulunması,  Bakım türleri, Arıza ve bakım kaydı, Direnç, bobin, kondansatör, transformatör, diyot, transistör, tristör, triyak gibi elamanların sağlamlık kontrolü, DA motor arızaları, Asekron motor arızaları.

ELK  207       Elektrik Enerjisi İletim Ve Dağıtımı                                             (3      1      4)

İletim hatları; Özellikleri, demontajı ve montajı, Dağıtım hatları; Özellikleri, demontajı ve montajı, İletim ve dağıtım hatlarında iletken çekmek, Ek yapmak, Sehim almak, Hatlarda oluşan arıza türleri ve arızaları gidermek, Şalt sahası ve trafo merkezileri, bu merkezlerde kullanılan teçhizatlarda (Oto trafosu, güç trafosu, kesici, ayırıcı, ölçü trafoları, parafudr), demontaj, montaj ve arızaları,  Şalt sahalarındaki bara sistemleri, Şalt sahalarında ölçüm ve koruma sistemleri, Dağıtım güç trafoları ve modüler sistem.

SDD 201        Staj Değerlendirme                                                                         (0      2       6)

Öğrencilerin, Programlarında eğitimini almış oldukları temel mesleki bilgilerini ilgilendiren işyerlerinde (Laboratuar, Atölye, Fabrika, İşletme, Arazi ve Diğer  Hizmet Alanları), 6 Hafta (30 İş Günü) süreyle uzman kişiler gözetiminde yapmış olduğu çalışmalarını ve deneyimlerini içerecek şekilde hazırladıkları staj defterlerinin incelenmesi, Jüri önünde sunumu ve sunumların diğer staj belgeleri ile birlikte değerlendirilmesi.

ELK  225       Sarım Tekniği                                                                                  (2      1       4)

El tipi sarım, İki kutuplu dengeli el tipi sarım, Dört kutuplu el tipi sarım, Altı ve Sekiz kutuplu dengeli el tipi sarım, Yarım kalıp sarım, Toplu sargılar, Dağıtılmış sargılar, Tam kalıp sarım şeması, Bir fazlı asenkron motor sarımı.

ELK  213       Özel Tesisat                                                                                     (2      1       3)

Kompanzasyon tesisatları, Paratoner tesisatları, Nötr direnç tesisatı, Topraklama tesisatları, Güvenlik sistemleri tesisatı.

ELK  215       İşletme Yönetimi -I                                                                          (3      0       3)

Mikroekonomik verileri takip etme, Makroekonomik göstergeleri analiz etme, Pazardaki boşlukları tespit etme, Yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçme, Yapılabilirlik çalışmalarını yürütme, İşletmenin çevresini tanıma, Talep analizi ve tahmini yapma, İşletmenin kuruluş yerini belirleme, İşletmenin hukuksal yapısını belirleme, İş yerinin kapasitesini belirleme, Toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlama, Tahmini gelir-gider hesabını yapma, İş yeri ve üretim planı yapma,  Yatırımın kurulum işlemlerini yürütme, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.

ELK  200      Elektromekanik Kumanda Sistemleri                                           (2      1      4)

Kumanda elemanları, Kumanda röleleri, Üç fazlı asenkron Motorları kesik ve sürekli çalıştırma, Üç fazlı asenkron motorlarda devir yönü değiştirme, Üç fazlı asenkron motorların zamana bağımlı çalışma, Üç fazlı asenkron motorlara yıldız üçgen yol verme, Bir fazlı asenkron motorun sürekli çalışması, Bir fazlı asenkron motorlarda devir yönü değiştirme, Doğru akım motorlarına yol verme, Doğru akım motorlarında devir yönü değiştirme.

ELK  202      Elektrik Enerji Santralleri                                                              (2      0      3)

Elektrik enerjisi elde edilme yöntemleri, Termik santrallerin işleyişi, Nükleer santraller, Hidroelektrik santrallerin işleyişi,  Yenilenebilir enerji santralleri, Enerji santrallerinde yük dağıtımını ve frekans ayarı, Enerji santrallerinde oluşan arızalar,  Koruma rölelerinin seçimi ve montajı, Gerilim yükseltilmesinin amacı ve  nasıl yapıldığı, Yıldırıma karşı santral ve şalt sahalarının koruması, Santrallerde manevra ve haberleşme sistemi.

ELK  204       Programlanabilir Denetleyiciler                                                    (3       1     4)

PLC’nin temel teknolojisi, PLC üniteleri, PLC ara yüz programı, Ladder diyagramı ile program yazmak, Sıralı fonksiyon blokları programları kullanmak, Operatör paneli /dokunmatik panel kullanmak, PLC ile pnömatik devre çalıştırmak, PLC ile hidrolik devre çalıştırmak, PLC ile motor kontrolü yapmak

ELK  206       Sistem Analizi ve Tasarımı                                                             (1     1    3)

Çalışma konusunu seçmek, Elde edilen bilgileri sunmak, Sistem/Ürünün fonksiyonlarını ve değişkenlerini tanımlamak, Gerekli malzemeleri seçmek, Elde edilen bilgileri sunmak, Sistem/Ürünün şartnamesi veya akış şemasını hazırlamak, Sistem/Ürünün programını veya hesaplamalarını yapmak, Sistemin/Ürünün çalışacağı ortamı kurmak, Sistemin/Ürünün kurulumunu yapmak, Sistemin/Ürünü test etmek, Sistemin/Ürünün çıktılarını rapor halinde sunmak.

ELK  208       Güç Elektroniği II                                                                           (1        1    2)

Gerilim beslemeli eviriciler, Akım beslemeli eviriciler, Doğrudan frekans dönüştürücüleri, DA ara devreli frekans dönüştürücüleri.

ELK  210       Özel Tasarımlı Motorlar                                                                 (2        1    3)

Step Motorlar; yapısı, çalışma şekilleri, çeşitleri, yol verme yöntemleri, Step motor sürücüleri, Servo Motorlar; yapısı, çalışma şekilleri, çeşitleri, yol verme yöntemleri, servo motor sürücüleri, Üniversal Motorlar; yapısı, çalışma şekilleri, çeşitleri, yol verme yöntemleri, üniversal motor sürücüleri, Lineer Motorlar; yapısı, çalışma şekilleri, çeşitleri, yol verme yöntemleri, lineer motor sürücüleri, Gölge Kutuplu Motorlar; yapısı, çalışma şekilleri, çeşitleri, yol verme yöntemleri, gölge kutuplu motor sürücüleri.

ELK  212       Sensörler ve Transdüserler                                                            (2       1     3)

Sıcaklık algılayıcıları, Nem algılayıcıları, Hız algılayıcıları, Titreşim algılayıcıları, İvme algılayıcıları, Konum algılayıcıları, Yaklaşım algılayıcıları, Basınç algılayıcıları, Akış algılayıcıları, Seviye algılayıcıları, Darbe (Kuvvet) algılayıcıları.

ELK  214       Elektronik Devre Tasarımı                                                            (1       1     3)

Lehimleme malzemeleri, Lehimleme, Baskı devre, Plakete malzemelerin yerleştirilmesi, Güç kaynağı tasarımı, Güç kaynağı kutusuna elemanların yerleştirilmesi, Güç kaynağının test edilmesi.

ELK  216       Sözleşme Keşif ve Planlama                                                           (2       0     3)

Yapı mevzuatı/keşif ve yönetmelikler, Şartnameler, Havai hat mevzuatı, Havai hat şartnameleri, Topografik bilgiler, Yer altı kablo tesisi, Yönetmelikler, Şartnameler, Güvenlik sistemleri, Tesis ve donanım bilgileri, Güvenlik sistem yönetmeliği, Montaj öncesi planlama, Demontaj öncesi planlama, Proje keşif özetleri, Proje keşif özetleri, İhale şartnamesi hazırlamak, İhale dosyası hazırlamak, Bireysel müşteriler abone işlemleri, Özel müşteriler abone işlemi, TUS sözleşmesi, Yüklenici sözleşmesi, Tutanak hazırlama yöntem ve usulleri

ELK  218       İletişim                                                                                              (2       0     2)

Sözlü iletişim, Yazılı iletişim, Sözsüz iletişim, Biçimsel (Formal) iletişim, Biçimsel olmayan (İnformal) iletişim, Örgüt dışı iletişim. 

Türkçe