Diller

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜDaha önce Teknik Bilimler MYO'unda ayrı ayrı faaliyet gösteren Elektrik, Eletrikli Cihaz Teknolojisi ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi programları 2012 yılında birleştirlerek ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ oluşturulmuştur. Bu tarihten itibaren bölümümüz,

1- Elektrik Programı (aktif)

2- Elektrikli Cihaz teknolojis Programı (pasif)

3- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı (aktif)

şeklinde 3 programla eğitim-öğretime devam etmektedir.

 

 Bölümümüzde 7 öğretim görevlisi 1 uzman ve 2 tekniker görev yapmaktadır.

Bölümümüz programlarında kendi alanlarında donanımlı 5. seviye ara iş gücü (Tekniker) yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla öğrencilerimize teorik temel bilgilerin yanında uygulama ve beceri eğitimi de verilmektedir. Teorik eğitimlerimiz okulumuz derslik ve amfilerinde gerçeleşirken uygulama ve beceri eğitimleri bölümüze ait 4 laboratuavarda yapılmaktadır. Ayrıca ihtiyac duyulan derslerde okulumuzun diğer bölümlerine ait bilgisayar, elektronik, vb. laboratuavarlar kullanılmaktadır. 

Türkçe