Diller

Genel Bilgi

Toplumun koruma konusundaki bilinç düzeyindeki artış yerel yönetimleri bu bağlamda harekete geçirmek için itici bir güç haline gelmektedir. Bu itici güç dahilinde yerel yönetimler tarafından şirketlere ihale edilen restorasyon projeleri, alanında uzman kişiler tarafından yapılan disiplinler arası bir çalışmalar olarak ön plana çıkmaktadır. Günümüzde yapılan restorasyon proje ve uygulamaları farklı disiplinler tarafından çokça eleştiri almakta ve kişilerin restorasyon çalışmasında yer alabilecek uzmanlıklarının olup olmadığı konusunun tartışmaların odağı haline geldiği görülmektedir.

Hızla büyüyen işletmeler için en büyük eksikliklerden biri teknik ve teknolojik bilgiye sahip vasıflı eleman ihtiyacıdır. Günümüz üretiminde teknolojik yöntemlerin kullanılması, bilgisayar programlarında tasarımların ve ölçümlerin yapılması ve kullanılan malzemelerinin teknik özelliklerinin sürekli değişiyor olması işletmelerin yetişmiş teknik elemana olan ihtiyacını daha net ortaya koymaktadır. Bu durum yeni sistemlere kolay uyum sağlama, sektördeki gelişmeleri takip edebilme, kendini ve işini geliştirme yeteneğine sahip en az tekniker düzeyinde yetişmiş elemanların önemini arttırmaktadır.

Mimari Restorasyon Programının amacı, mimari restorasyon çizim ve uygulamaları için nitelikli eleman yetiştirmektir. Mimari Restorasyon programından mezun olan öğrenciler “Mimari Restorasyon Teknikeri” unvanı almaktadırlar. Mezun olanlar, her ölçekte restorasyon işletmelerde kendi yeteneklerine bağlı olarak proje planlama, proje çizim, sunma ve uygulama bölümlerinde iş imkanlarına sahip olabilmektedirler. Ayrıca devlet kurumlarında tarihi çevre koruma ile ilgili birimlerde kendi yeteneklerine göre açık olan pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

Mezun olan öğrenciler şantiyelerde mimar ve ustalar arasında ara teknik eleman olarak görev yapmakta, restorasyon/konservasyon konularında faaliyet gösteren, Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında, tüm müze ve saraylarda, arkeolojik kazı ekiplerinde ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.

Mezuniyet sonrası eğitim kariyerine devam etmek isteyen öğrenciler dikey geçiş sınavı ile; Çini, El Sanatları, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Şehir ve Bölge Planlama, Tezhip, Tezhip (Süsleme), İnşaat Mühendisliği vb. mimarlık ve restorasyonla bağlantılı bölümlere geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedirler. Lisans eğitimlerinin ardından da tamamladıkları lisans bölümlerine uygun olanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yapabilmekte yüksek öğretim kurumlarının uygun pozisyonlarında akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Şantiye yerinde mimarların ve mühendislerin talimatlarını uygulayarak, mimari restorasyon uygulamalarına göre gereken en uygun nitelikte ve miktarda malzemeyi hazırlamak, metraj ve keşif işlerini yapmak, yapılacak işe göre uygulamada çalışacak uygun nitelikte ve sayıda işçiyi sağlamak, mimari restorasyon çalışmalarını kontrol etmek ve gelişmeler hakkında mimar ve mühendislere bilgi vermek başlıca görevleri arasında sayılabilir.

Programımızda eğitim; teori ve uygulamalı olarak verilmektedir. Yeterli teori bilgisi verildikten sonra o bilgiyi pekiştirmek için uygulamalı olarak eğitim verilmektedir. Program dahilince kültürel mirasların rölöve, restitüsyon, restorasyon çalışmalarının yanı sıra sokak sağlıklaştırması vb. çalışmalar uygulamalı olarak yapılmaktadır. Öğrenciler, 1. sınıfın sonunda 30 işgünü olacak şekilde staj yapmaktadırlar. Bu stajlar vasıtasıyla okulda öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak görme fırsatı elde etmektedirler.

 

Türkçe