Diller

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı Ders İçerikleri

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER ve MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ

RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİNİN ÖZETLERİ

 

1.      SINIF GÜZ DÖNEMİ

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

TRD-109

TÜRK DİLİ- I

 

Z

2

2

0

2

2

 

Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki yeri; kaynakları bakımından Dil Aileleri Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat -it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi), Yeni Türkçe Dönemi, Türkiye Türkçesi, Doğu Türkçesi, KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (Fonetik) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (Morfoloji- Biçim Bilgisi), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

YDİ-107

YABANCI DİL-I

 

Z

2

2

0

2

2

 

Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, havegot, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.

 

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

AİT-101

ATATÜRK  İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

 

Z

2

2

0

2

2

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX . Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-101

KAMERA TEKNİKLERİ

Z

3

2

1

3

4

 

Kameralar, kameranın temel parçaları, kameranın eklenebilir parçaları ve aksesuarları, kamera taşıma sistemleri ve ekipmanları, kullanılacak araç gerecin bakım ve hazırlığı, temel görüntü kontrol ve ayarları, kamera ses ayarları.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-103

İLETİŞİME GİRİŞ

Z

3

3

0

3

4

 

İletişimin tarifi ve türleri, temel iletişim kavramları, radyo, sinema ve televizyonda temel kavramlar, toplum ve birey yönünden iletişimin önemi, sosyolojinin tanımı alanı, İletişim sosyolojisi alanı ve kapsamı, iletişim etkileşim ve sosyal ilişki modelleri, iletişim modelleri, iletişim araçlarının önemi, sembolik etkileşim ve çatışmacı kuramlarda iletişim araçlarının önemi, bilgi toplumu ve iletişim ağları, kitle iletişimi ve etki araştırmaları, kültürel göstergeler modeli, kitle toplumuna ilişkin görüşler, kültür, popüler kültür, kitle kültürü, Frankfurt Okulu, kültür endüstrisi, kitle iletişim araçları ve bilginin küreselleşmesi. İletişim alanının genel olarak nasıl ortaya çıktığı aktarıldıktan sonra iletişim türleri ve kıyaslamaları, sözlü iletişim, sözlü iletişim ilkeleri, sözlü iletişim teknikleri ve uygulanmaları, sözlü iletişimin günlük hayattaki etkileri, yazılı iletişim, yazı türleri, kurum içi yazı türleri, genel amaçlı iş mektupları, form ve anket gibi özel amaçlı yazılar, meslek hayatında iletişim, iletişim tekniklerini meslek gruplarına uygulayabilme, teknolojik araçlar kullanarak iletişim, kullanılan araç gereçlerin işlevlerini yorumlama, teknolojik araçların sağladığı kolaylıklar.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-105

HABER TOPLAMA VE YAZMA TEK. I

Z

4

3

1

4

5

 

Gündem belirleme, gündem belirlemede yöntemler ve basın kuruluşlarında gündem organizasyonu, gündem takibi yapmak, olaylara haber niteliği kazandıran unsurlar, haber kavramı ve haberin nitelikleri, haber çeşitleri, haber kaynaklarının tespiti ve kullanılması, haberin doğruluğunu sağlama, haber yazımında bilgi ve belgelere erişim, haber dilinin temel özellikleri, haber yazımında teknik ve yöntemler, haber yazımında dikkat edilmesi gereken unsurlar.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-107

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK

Z

3

2

1

3

5

 

Teknik fotoğraf bilgileri (ışık, renk, film, makine vb.) çok yönlü olarak anlatılıp, öğrencilere sanatsal bakış açısı kazandıracak örnekler gösterilerek, fotoğrafın çeşitli amaçlarla kullanımı, fotoğrafçılık türleri ve dijital fotoğraf teknolojisi uygulamalı olarak aktarılacaktır.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-109

MESLEKİ İNGİLİZCE

Z

2

1

1

2

3

 

Sektörde kullanılan terimlerin kavranması, değişik projelerde karşılaşılabilecek mesleki terimlerin anlam ve içeriklerinin açıklanması, mesleki konularda okuma ve okuduğunu anlama, kelime dağarcığının geliştirilmesi, kullanma ve bakım kılavuzlarının tercüme ilkelerini uygulayabilme, teknik rapor, CV, sipariş ve iş mektubu yazım ilkelerini uygulayabilme, mesleki konularda tercüme, doküman hazırlama, basit iş mektupları yazma gibi konularda öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri ödevlerle uygulamalar.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-111

BİLGİ VE İLETİŞİM TEK.

S

2

2

0

2

3

 

İnternet ortamında iletişim kurmak, internet ortamında iş başvurusu yapmak, sayısal verileri düzenlemek, hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak, internet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları / forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-113

MATEMATİK

 

S

2

2

0

2

3

 

Sayılar, Cebir, Denklemler, Trigonometri ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Limit, Türev, İntegral.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-115

TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ

 

S

2

2

0

2

3

 

Atatürk dönemi, İnönü dönemi, 1950- 1960 Demokrat Parti Dönemi, 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi, 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesinden İle 12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Mart 1971 Muhtırasından 12 Eylül 1980 Darbesi Arası Dönemi, 12 Eylül Darbe Dönemi, Turgut Özal dönemi, Koalisyon Hükümetleri Dönemi, 2003 sonrası dönem, AB ve komşu ülkelerle olan ilişkiler.

 

 

1.      SINIF BAHAR DÖNEMİ

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

TRD-110

TÜRK DİLİ-II

Z

2

2

0

2

2

 

Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

AİT-102

ATATÜRK  İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

 

Z

2

2

0

2

2

 

Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

YDİ-108

YABANCI DİL-II

Z

2

2

0

2

2

 

Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları içermektedir.

 

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-102

SES KAYDI VE KURGUSU

Z

3

2

1

3

4

 

Ses stüdyoları, ses stüdyosunda bulunan cihazlar, ses stüdyosunda ses kaydı, drama yapımlarında ses kaydı, müzik eğlence programlarında ses kaydı, haber ve tartışma programlarında ses kaydı, aktüel çekimde ses kaydı, spor karşılaşmalarında ses kaydı. Daha sonra kurgu bilgisayarı, ses düzenleme programları, Avid ve Adobe  programları, ses kurgu programı kurulumu, ses kurgu programı çalıştırılması ve ön ayarlar, programa ses dosyası eklenmesi, çalışma alanı (timeline), ses dosyalarının çalışma alanında işlenmesi, program menüleri ve ayar düğmeleri, ses göstergeleri, kurgunun kaydedilmesi.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-104

IŞIK TEKNİKLERİ

Z

3

2

1

3

4

 

Işığın doğası aydınlatmanın temel ilkeleri aydınlatma teknikleri ışık kaynakları dağınık ışık kaynakları ve kullanımı diğer ışık kaynakları projektör ve bölümleri ışık yapım malzemeleri filtreler reflektörler ışık kontrol sistemleri ışık kontrol masası ayarları ışık askı sistemleri, ayrıca dekor ve sahne ışıklandırması.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-106

HABER TOPLAMA VE YAZMA TEK. II

 

Z

4

3

1

4

5

 

5n 1k kuralına göre haber yazma, ters piramit tekniğiyle haber yazma, düz piramit tekniğiyle haber yazma, kare dörtgen tekniğiyle haber yazma, Konuşur tarzda haber yazma tekniği, story haber yazma tekniği, haber analizleri yapma, haber yorum haber izlenimi, basın bülteni, tablo, grafik ve istatistiki verilerden yararlanarak haber yazma, foto haber, dergi haberi yazım teknikleri, basın kuruluşlarında haber denetim mekanizması ve çalışma yöntemleri.

 

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-108

ÇEKİM TEKNİKLERİ

Z

4

2

2

3

5

 

Kamera konumlandırılması, Kamera hareketleri, çekim ölçekleri, alan derinliği, görsel etkiyi arttırma yöntemleri, kamera çekim hataları, görüntülerdeki hatalar, belgesel çekimi hazırlığı, belgesel çekimi, haber çekimi öncesi hazırlıkları, haber çekimi, spor çekimi hazırlığı, spor çekimi, havadan çekim hazırlığı, havadan çekim, drama çekimi hazırlığı, drama çekimi, reklam, tanıtım, klip çekimi hazırlığı, reklam, tanıtım ve klip çekimi, su altı çekimi hazırlığı, su altı çekimi ve çekimler sonrası ekipmanının toplanıp düzenlenmesi.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-110

MESLEK ETİĞİ

 

Z

2

2

0

2

3

 

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelenecek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk kavramını incelemek. Bu bağlamda temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü, iletişim özgürlüğü yargı kararları AİHM kararları, basın yayın fiillerinde sorumluluk, cevap ve düzeltme hakkı, Radyo ve televizyon hukuku 3984 sayılı yasa, radyo ve televizyon yayınlarında yayın ilkeleri, internet yayıncılığı ve hukuki düzenlemesi.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-112

RÖPORTAJ VE SUNUM TEK.

 

S

2

2

0

2

3

 

Röportaj hazırlamanın temel kuralları, görüşme teknikleri, stüdyo röportajı, haber sunucu metni ve haber sunucusunun özellikleri, röportajlarda aranan nitelikler, sunuş teknikleri ve sunu hazırlama.

 

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-114

DİKSİYON VE METİN OKUMA TEK.

 

S

2

2

0

2

3

 

Radyo-TV yayınlarında Türk dilinin kullanımı, TRT ve Yayın Dili, Radyoda dilin kullanımı, TV'de dilin kullanımı, Gazetede dilin kullanımı, Medya dilinin Türk dili üzerindeki olumsuz etkisi, Etkili ve hızlı okuma teknikleri, Okumayı etkileyen faktörler, Türkçe'de sözcük ve cümle yapıları, Vurgu ve tonlama alıştırmaları.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-116

TV ELEKTRONİĞİ

 

S

2

2

0

2

3

 

Elektrik enerjisi ve temel birimleri, elektrik potansiyeli, elektrik akımı, çeşitleri, etkileri, elektrik ölçü aletlerinin tanıtılması, direnç ölçme, akım ölçme, gerilim ölçe, elektrik devresi ve çeşitleri, avometreler, analog ve sayısal TV tekniğinde standartlar, TV sistemleri ve stüdyoda kullanılan arayüzler ve cihaz bağlantı elemanları.

Akım, gerilim, güç ve enerji gibi temel elektriksel büyüklükler ve uygulamaları Doğru akım (DC) ve Değişken akım (AC)'ın özellikleri ve R,L,C devrelerine uygulaması. Yarı iletken diyot ve transistörlerin temel çalışma prensipleri. İşlemsel yükselteçler ve uygulama alanları. Analog filtreler ve voltaj regülatörlerin çalışma ilkeleri.

 

 

 

 

2.      SINIF GÜZ DÖNEMİ

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-201

KURGU TEKNİKLERİ-I

 

Z

3

2

1

3

3

 

Kurgu görüntü üzeri efektleri, görüntü geçiş türleri ve etkileri, görsel etkiyi artırma yöntemleri, kurgu estetiği ilkeleri, canlı yayınlanan programların kurgusu, banttan yayınlanan programların kurgusu, tanıtım kurgusu, haber kurgusunda kullanılan görsel ve işitsel malzemeler, haber kurgusunda yazı, haber kurgusu kurgunun bitirilmesi.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-203

RADYODA PROGRAM YAPIMI

 

Z

3

2

1

3

2

 

Radyo yayınlarının unsurları ve özellikleri, radyo dinleyicisinin genel özellikleri, radyo program türleri, radyo programı hazırlama ve format oluşturma, öneri formu hazırlama, program araştırması yapma, metin yazma, seslendirme ve program kurgusu yapma.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-205

FİLM YAPIMI I

 

Z

4

3

1

4

5

 

Film yapım süreçlerini (finansman, kırtasiye, sözleşmeler ve yasalar, bütçe, zamanlama, rol dağılımı, prova, set kurulumu, mekân bulma, yönetim ve set idaresi, kurgu, efektler, müzik besteleme, ses kurgusu, satış, dağıtım vs.) öğrenmek, kısa film materyalleri, kısa film çekim hazırlığı, kısa film çekimi ve kurgusu yapmak.

 

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-207

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 

Z

2

2

0

2

2

 

Geleneksel medya türleri yeni medyayı hazırlayan teknolojik gelişmeler, yeni medya, bilgisayar, internet, multimedya, yeni tv teknolojileri, uydu, kablosuz iletişim teknolojileri, kayıt teknolojileri, kitle iletişim araçları ve modernleşme, kültür ve iletişim, bilgi toplumu, Türkiye’de bilgi toplumu, kitle iletişim teknolojilerinin küreselleşmeye etkileri, küresel enformasyon akışı, küreselleşmenin toplumsal teknoloji ve demokrasi ekonomik ve siyasal sonuçları.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-209

BİLGİSAYAR DES. GRAFİK TAS.

 

Z

3

2

1

3

4

 

Grafik tasarımın temel prensipleri, program dahilinde amblem tasarımı, afiş ve basın ilanı tasarımı. Vektörel tabanlı çizim ve görüntü işlem programları Adobe Photoshop, İllustrator, Indesign temel kullanımı.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-211

TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI I

 

Z

3

2

1

3

3

 

Program tasarım aşaması, program araştırması, tv programı ekibi mekan ve donanım hazırlıkları, materyal toplamak, program metinleri ve özellikleri, stüdyo dekoru, ışık sistemi kurulumu,stüdyo programlarında kamera konumlandırma ve ses sistemi kurulumu, soğuk ve sıcak provalar.

 

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-215

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

 

S

2

2

0

2

2

 

Radyo Televizyon Programcılığı öğrencilerine meslekleriyle bağlantılı olarak, halkla ilişkiler ve reklamcılık konusunda temel bilgiler vermek. Halkla ilişkilerin tanımı, önemi ve özellikleri. Halkla ilişkilerin gelişimi ve temel ilkeleri. Reklam ve reklamcılığın tanımları, amaçları ve gelişimi. Halkla İlişkiler ve reklamcılığın benzer ve ayrılan yönleri, diğer ilgili kavramlar. Halkla İlişkiler ve reklamcılıkta araştırmalar ve yöntemleri. Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta kullanılan iletişim araçları. Halkla İlişkiler ve reklamlarda hedef kitle. Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta kampanyalar ve uygulamaları.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-217

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

S

2

2

0

2

2

 

İş sağlığı ve güvenliği temel kavramları, Sağlık kavramı, Tehlikeli davranışlar, Davranış odaklı güvenlik yönetimi, İş kazaları, Acil durum, Risk yönetimi, Doğal afetler, Doğal afetlere karşı alınacak önlemler.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-219

İŞLETME YÖNETİMİ

 

S

2

2

0

2

2

 

İşletmenin doğuşu, tanımı, sınırları, amaçları, İşletmenin çeşitli yönleri, ilişkileri ve önemi, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, Mülkiyet, Hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma,  İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi, İşletmenin teknik, yönetsel, toplumsal, ekonomik, finansal, psikolojik ve politik yönleri ve çevrelere uyumu, İşletmenin iç ve dış uyumu ve organizasyonu,  medya işletmeleri yönetimi için gereken unsurlar ve bunların organizasyonu, Medya ürünleri ve üretim faktörleri ve ilişkileri.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-221

TELEVİZYON ANLATI TÜRLERİ

 

Z

2

2

0

2

2

 

Anlatı, Tür, Anlatıbilim, Anlatıları incelemenin toplumsal önemi, anlatı çözümlemenin sosyolojik önemi, Sinemada ve Televizyonda tür ve anlatı, korku, gerilim, polisiye, fantastik, bilim-kurgu, ütopya, distopya, biyografi türü

 

 

2.SINIF BAHAR DÖNEMİ

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-202

KURGU TEKNİKLERİ-II

Z

3

2

1

3

3

 

Müzik klibinde kullanılabilecek görsel öğeler müzik klibi kurgulamak drama kurgusu hazırlığı görsel ve işitsel malzemenin birleştirilmesi film kurgusunda kullanılan bazı yöntemler değişik türde film kurguları canlandırma film türleri senaryo ve storyboard hazırlanması duraksamalı hareket malzemeleri duraksamalı hareket çekimi duraksamalı hareket kurgusu.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-204

RADYO VE TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

 

Z

2

2

0

2

3

 

Ürün ve hizmet ön araştırmaları, reklamın tür ve formatına karar verme, reklam fikri, reklam filmi çekim hazırlıkları, reklam çekimi, reklam kurgusu yapmak.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-206

SENARYO YAZIMI

 

Z

3

2

1

3

4

 

Senaryo kavramı, senaryonun bölümleri, senaryo yazarının özellikleri, senaryonun kullanım alanları, tema ve tema seçimi, öykü ve öyküleme, dramatik yapı kurmak, tip ve karakterler, senaryoda devinim, zaman kullanımı, konuşma örgüsü, senaryoda diğer sesler, senaryo taslağı, geliştirme senaryosu, ayrımlama senaryosu, çekim senaryosu.

 

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-208

FİLM YAPIMI II

 

Z

3

2

1

3

5

 

Film yapım süreçlerini öğrendikten sonra uygulamalarla birlikte belgesel film, Belgesel film materyalleri, Belgesel metinleri, Belgesel çekim hazırlığı, Belgesel çekimi, Belgesel kurgusu yapmak.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-210

RADYO TV VE İNTERNET HAB.

 

Z

2

2

0

2

3

 

Radyo haberciliğinin gelişimi, radyo haberciliğinin genel özellikleri, radyo haberi toplarken dikkat edilecek noktalar, radyo haberi yazma, radyo haberini sunuma hazırlama, televizyon haberciliği, televizyon haber çeşitleri, habere uygun görüntü toplama, haber görüntü kaynakları, televizyon haberinin yapısı ve yazımı, kam spk yazma, kuşak metni ve kj yazıları, İnternet yayıncılığının ortaya çıkışı ve gelişimi, İnternet haber türleri haberle ilgili görsel düzenlemeler, interaktif uygulamalar.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-212

GRAFİK ANİMASYON

 

Z

3

2

1

3

4

 

Animasyon temelleri, grafikler, metin işlemleri, semboller, animasyon teknikleri, ses ve video işlemleri, ekranlar bileşenler, dinamik veriler, yazılım optimizasyonu, animasyon dosyalarının yayınlama ayarları eylemler paneli temel programlama yapıları nesneler fonksiyonlar ses ve video işlemleri. Program giriş ayarları araç paneli vektör araçları metin düzenleme işlemleri renk, kontur ve dolgu uygulamaları canlı filtreler katman işlemler dilimler ve etkin bölgeler düğmeler ve açılır menüler sayfalar hareketli resimler slayt gösterisi optimizasyon ve dışa aktarma web tasarım editörü ile çalışma.

 

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-214

TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI II

 

Z

3

2

1

3

4

 

Stüdyo program çekimi, mekan düzenlemesi, dış mekan kamera konumlandırması, dış mekan aydınlatması, dış mekanda ses kaydı dış mekanda program kaydı.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-216

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 

S

2

2

0

2

2

 

Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi aktarımı, Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-218

SİYASAL İLETİŞİM

 

S

2

2

0

2

2

 

Siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantılar, Siyasal iletişimin akademik örgütlenme içindeki gelişimi ve farklı siyasal iletişim kavrayışları, Siyasal İletişimin Kurumsallaşması ve Basın Özgürlüğü Mücadelesi, Tekelleşmenin iletişim ortamında yaygınlık kazanması ve kamu hizmeti yayıncılığı, Siyasal örgütlerin iletişimi uzmanlık alanı olarak görme eğilimleri, Siyasal iletişimi hem geleneksel hem de eleştirel bir perspektif içerisinde çözümlemek, Politik konuşma ve politik söylem üzerinde medya etkilerini çözümlemek, Siyasal iletişimdeki uzmanlaşmanın siyasal kampanyalar, siyasal pazarlama, siyasal reklamlar üzerinde ne gibi değişiklikler yarattığını ortaya koymak, seçmenin oy verme davranışı üzerinde etkili olabilecek unsurları belirlemek.

 

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-220

WEB EDİTÖRÜ

 

Z

2

2

0

2

2

 

Web editörü temel araçları, metin araçları, tablo işlemleri, çoklu ortam işlemleri, bağlantılar, çerçeve işlemleri, şablonlar, kütüphane işlemleri, form işlemleri, etkileşimli öğeler, katman işlemleri, erişilebilirlik ve site yöntemi.

 

Kodu

Dersin Adı

Z / S

Ders Saati

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

RTP-222

FİLM ELEŞTİRİSİ VE ANALİZİ

 

S

2

2

0

2

2

 

Eleştiri kavramı, Film eleştirisi tarihi, Film ve ideoloji, Sinemada Türler, Eleştiri yöntemleri (göstergebilimsel, psikanalitik, feminist, sosyolojik,tarihsel vb.), Filmin hikayesinin ideolojik çözümlemesi ve mesaj aktarım yöntemlerinin araştırılması. Film eserinin sanatsal yanı ile ticari değerinin incelenmesi. Örnek alınarak izlenen filmlerin senaryoları tema, tür, ülke ve çekildiği dönem açısından dikkate alınarak estetik ve içeriksel özellikleri göz önünde bulundurarak çözümlemek ve bu bağlamda eleştirel bakabilmeyi öğrenmek

 

 

 

Türkçe