Diller

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Başkan Prof. Dr. Yalın Kılıç TÜREL (Yüksekokul Müdürü)
Üye Öğr. Gör. Burak TAŞCI (Yüksekokul Müdür Yardımcısı)
Üye Öğr. Gör. Ahmet Can ÇAKIL (Yüksekokul Müdür Yardımcısı)
Üye Prof. Dr. Cengiz POLAT
Üye Doç. Dr. K. Şener PARLAK
Üye Doç. Dr. Mehmet YAZ

 

Türkçe