Diller

Mobilya ve Dekorasyon Programı - Ders İçerikleri

Ders İçeriğini indirmek için tıklayınız. 

Ders Dağılımını indirmek için tıklayınız.

DERS KODU        DERS ADI                         

T

U

K

AKTS

AİT 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakışı, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.

TRD 101

Türk Dili I

2

0

2

2

Dil nedir, Dil kültür münasebeti, Yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri içindeki yeri, bugünkü yayılma alanları, Türkçe’nin ses yapısı ve ses özellikleri, İmla kuralları ve uygulama çalışmaları, Türkçenin şekil yapısı, Kökler ve ekler sistemi, Zarfların ve edatların kullanılışı.

YDİ 101  

Yabancı Dil I

2

0

2

2

Verb to be Present, Verb to be Past, Simple Present Tense, Present ContinuesTense, Past Continues Tense, Simple Past Tense, Going to Future Tense, Simple Future Tense, Present PerfectTense.

MAT 101 

Genel Matematik

3

1

4

5

Cebirsel işlemler, Polinom ve özdeşlikler, Rasyonel ifadeler ve oran orantı, Denklem oluşturmak ve çözmek, Eşitsizlikler, Meslekte temel fonksiyonlar, Meslekte fonksiyon çeşit ve uygulamaları, Meslekte temel geometri bilgiler, Meslekte çokgen bilgi uygulamaları, Meslekte süsleme şekilleri, Meslekte daire, çember ve geometrik bilgi uygulamaları, Meslekte koordinat sistemi ve konik cisim uygulamaları, Logaritmik temel işlemleri meslekte uygulamak, Üstel fonksiyon işlemleri meslekte uygulamak.

MDK 101

Teknik Resim   

3

1

4

5

Doğru, dikme çizmek, Geometrik şekiller çizmek, İzdüşümü kavramı, Görünüş çıkarma, Ölçek ve çeşitleri, Ölçülendirme kuralları, Ölçülendirme elemanları: Ölçü çizgisi, Ölçü oku, Ölçü sınır çizgisi, Ölçü rakamları. Özel ölçülendirme sembol ve harfleri, Kesit alma ve önemi, Kesit çeşitleri, Tam kesit, Kısmi kesit, Tarama çeşitleri, Malzeme ölçüleri, malzeme özellikleri, Detaylarda işaretlemeler.

MDK 103

Bilgisayar Destekli Çizim-I-

1

1

2

2

Ekran düzenleme komutları, Çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme, Çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme, Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme, Düzenleme komutlarını kullanabilme, Ölçülendirme komutlar, Ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama, BDÇ programları arası veri dönüşümleri, Yazıcı ayarları ve çıktı alma, Çıktı alma.

MDK 105

Mobilya İmalatında Temel İşlemler          

3

1

4

5

El makineleri ile kesmek ve delmek, Ağaç işleri makineleri ile kesmek, Ağaç işleri makineleri ile kesmek, El makineleri ile rendeleme, Ağaç işleri makineleri ile rendeleme, El makineleri ile kesmek ve ağaç işleri makineleri ile delmek, Ağaç işleri makineleri ile delmek, El makineleri ile şekillendirme yapma, Ağaç işleri makineleri ile şekillendirme yapmak.

MDK 107

Masif Mobilya                   

2

1

3

4

Tek yönlü eğmeçli kesim, Tek yönlü eğmeçli kesim, İki yönlü eğmeçli kesim, Eğmeçli yüzeyleri kaplanmak, En birleştirme yapmak, Köşe birleştirme yapmak, Ayak kayıt birleştirme yapmak, Dişli birleştirme yapmak, Tutkallama yapmak ve presleme yapmak.

MDK 109

İlk Yardım                   

2

0

2

2

İlk yardımın temel uygulamaları; İlk yardım ile ilgili kavramlar, Koruma, olay yerinin değerlendirilmesi, olay yeri güvenliğinin sağlanması, bildirme, acil çağrı yapılması, kurtarma, Hasta veya yaralıların birinci değerlendirmesi, ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda temel yaşam desteği, bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış kanamalar, iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda ilk yardım, Baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım. Bilinç bozukluğunda ilkyardım, Zehirlenmeler, Yanıklar, Donmalar, Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri     

MDK 111

Meslek Etiği                  

2

0

2

2

Etik ve ahlak kavramları, Etik sistemleri, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, Meslek etiği, Mesleki yozlaşma ve etik dışı davranış sonuçları, Sosyal sorumluluk, İşletmenin sosyal sorumluluk yönleri.

MDK 113

Bilgi ve İletişim Teknolojisi  

2

0

2

2

İletişim kavramı, Sözlü iletişim, Etkili konuşma, Yazılı iletişim, Sözsüz iletişim, Biçimsel iletişim, Biçimsel olmayan iletişim, Örgüt dışı iletişim, Mesaj takibi, Mevzuat internet ve internet tarayıcısı, Elektronik posta yönetimi, Haber grupları / Forumlar, web tabanlı öğrenme, Kişisel web sitesi hazırlama, Elektronik ticaret, Kelime işlemci programında özgeçmiş, İnternet ve kariyer, İş görüşmesine hazırlık, İşlem tablosu, Formüller ve fonksiyonlar, Grafikler, Sunu hazırlama, Tanıtıcı materyal hazırlama.

MDK 115

Teknoloji İlkeleri  

2

0

2

2

Malzeme özellikleri, Statik, Dinamik, Enerji, iş ve güç, Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketi, Akışkanlarda basınç, Elektrik ve manyetizma.

AİT 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

TRD 102

Türk Dili-II

2

0

2

2

Yazılı ve sözlü anlatım türleri, Noktalama ve yazım kuralları, Anlatım bozuklukları, Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları, Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetleri.

YDİ 102

Yabancı Dil-II

2

0

2

2

Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, Kipler, might could, can, must, may; Zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; Sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, Şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to-ing, İsim cümlecikleri, Zarf cümlecikleri, Karşılaştırmalı yapılar.

MDK 102

Bilgisayar Destekli Çizim-II-

1

1

2

2

Modüller/İçerik/Konular, Katı oluşturmak, Hazır prizmatik katılar, Katılarda delik delme, pah kırma, köşe yuvarlama işlemleri, Katı modelleri çoğaltma, Yüzey oluşturmak, Yüzeyleri düzenleme, Yüzeyleri çoğaltma ve ayna lama, Yüzey modeli katı modele dönüştürme, Blok kullanarak mekân oluşturma, Referans dosya kullanarak mekân oluşturma, Mekândan veri dosyaları hazırlama, Sayfa düzeni ve görünüş oluşturma, Kesit çizimleri oluşturma, Detay oluşturma ve antet hazırlama.

MDK 104

Meslek Resmi -I

3

1

4

5

Mesleki resim kavramının tanım ve sınıflandırılması, Serbest elle çizim tekniği, Ölçülendirme, işaretlemeler, Serbest elle kesit alma ve önemi, Serbest elle detay çizme ve önemi, Serbest elle tarama yapmak, Tekil mobilyada net resimler, Ön görünüş, yan görünüş, üst görünüş, Şablon hazırlama, ölçülendirme yapma, Kesit eksenleri belirlemek, kesit çizmek, kesitlerde tarama, Detay noktalarını belirlemek, detay çizmek, detaylarda işaretleme ve açıklamalar.

MDK 108

Ahşap Levha Üretimi                                                             

3

1

4

5

Paralel biçme yöntemi ile kereste üretimi, Prizma biçme yöntemi ile kereste üretimi, Teğet biçme yöntemi ile kereste üretimi, Kaçık özlü biçme yöntemi ile kereste üretimi, İstifleme yöntemleriyle doğal kurutma, Özel yöntemlerle doğal kurutmak, Klasik yöntemlerle teknik kurutma, Özel yöntemlerle teknik kurutma, Soyma yöntemi ile kaplama elde, Dilme yöntemi ile kaplama elde, Biçme yöntemi ile kaplama elde, Özel kesim yöntemleri ile kaplama elde, Düz lamine parça üretme, Eğmeçli lamine parça üretme.

MDK 110

Mesleki Matematik

2

1

3

3

Meslekte matris uygulamaları, Matris denklem sistemlerinin meslekte uygulanması, Meslekte olasılık durumlarını belirleme, Kümelerle ilgili meslekte uygulamalar, Sayılarla ilgili meslekte uygulamalar, Ondalık sayılarla ilgili meslekte uygulamalar, Temel Trigonometrik fonksiyonların meslekte uygulanması, Trigonometrik fonksiyonların meslekte uygulanması.

MDK 112

Mesleki Yabancı Dil  

2

0

2

3

Mobilya ve dekorasyon alanında sıklıkla kullanılan terim, kelime ve kavramlar, Temel tanımlama kalıplarını kullanarak temel düzeyde tanımlamalar yapmak,  Sayısal değer ve miktarlar, şekiller ve renkler, matematiksel terimler ve dört temel işlem, Etken, edilgen fiil yapıları, teknik metinlerdeki cümlelerde zaman fiil ilişkisi, Mesleki dokümanlardaki cümle öğelerini sınıflandırmak, Mesleki metinlerde isimler ve sıfatlar, Mesleki metinlerde zamirler ve sıfatlar, noktalama işaretleri, Teknik yazışma yapmak, Yabancı dilde iş görüşmesi yapmak, Yabancı dilde sunum yapmak.

MDK 114

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

2

0

2

3

İş güvenliği tanımı ve mevzuatı, Meslek hastalıkları, Koruyucu ve önleyici tedbirler, Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat, İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları, Koruyucu ve önleyici tedbirler, İç ortam hava kalitesi, İlkyardım; İlkyardım malzemeleri, Koruyucu ilk yardım ve acil arama, Atıklar ve atıkları sınıflandırma, Atıkları depolama, Geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri, Tehlikeli atık yönetmelikleri.

MDK 116

Temel Elektrik               

2

0

2

3

Elektrostatik, elektriklenme, Yüklü cisimlerin biribirine etkisi, Elektriksel alan, Elektriksel potansiyel sığa ve iş, Elektriksel enerji, elektriksel sığa, kondansatörler, Elektrik akımı, piller, elektrik akım devreleri, ohm yasası, bir telin direnci, akımın kimyasal etkisi, akımın ısı etkisi.

MDK 120

Yapay Levha Üretimi

2

0

2

3

Yonga Levha üretiminde yongalama, Yonga Levha üretiminde yonga serme, Yonga levha üretiminde ebatlama, Lif levha üretimde lif üretimi, Lif Levha üretiminde levha ebatlamak, Werzalit levha üretimi, Yüksek basınçlı laminat üretimi, Sürekli basınçlı laminat üretimi.

MDK 122

Ahşap Süsleme Tekniği

2

0

2

2

El ile yüzey oyması, Oyma kalemleri, bilenmesi ve uygulama yerleri, Alçak ve derin yüzey oyma yapmak, Makine ile yüzey oyması, Oyma makinelerinin çeşitleri ve çalışma prensipleri, Dekupe oyma parçasını aplik veya aplike uygulaması, Dekupe işleminde kesme, Kakma parçasını hazırlamak, Kakmada yüzeye motif, Kakmada zemini oluşturmak, Kakma işleminde Filato, Marketri de yüzeye desen, Marketri de kaplama parçalarını birleştirmek, Marketri de Filato yapmak.

MDK 124

Çevre Koruma 

2

1

2

3

Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları.

MDK 201

Bilgisayar Destekli Üretim-I

2

1

3

3

CAM programının 2B CAD modülü, CAD - CAM veri dönüşümleri, CAM programının 2 boyutlu CAD modülü, CAM programının 3 boyutlu CAD modülü, CAM programının 4 boyutlu CAD modülü, CAM programının 5 boyutlu CAD modülü, CAM programları ile kod türetebilecek ve post processor seçimi, Bilgisayardan tezgâha program aktarmak, Tezgâhtan bilgisayara program aktarmak.

MDK 203

Meslek Resmi –II- 

3

1

4

3

Grup Mobilya net resimleri çizmek, Katman oluşturma, görünüş çizimleri ve ölçülendirme, Grup mobilya kesit ve detayları çizmek, Kesitler ve taramalar, Detaylar, taramalar ve işaretlemeler.

MDK 205

Ergonomi  

2

0

2

2

İnsan anatomik yapısı ve ürün, İnsan antropometrik yapısı ve ürün, Aydınlatma ve etkileri, Yapay aydınlatma ve doğal aydınlatma, Çalışma ortamı ve hava hareketleri, Kişisel koruyucular ve giysiler, Çalışma ortamında gürültü, Ergonomik çalışma tezgâh ölçüleri, Ergonomi ve çalışma tezgâhı uyumu, Ergonomik ahşap makine ölçüleri, Ergonomi ve ahşap makine uyumu, Atölyede ergonomik hareketler, Atölyede ergonomik hareket etmemenin sonuçları.

MDK 209

Üst Yüzey İşlemleri-I-

2

0

2

2

Yüzeye kullanılacak üst yüzey malzeme miktarının tespiti, Üst yüzey gereç bilgisi, Perdah yapmak ve perdah kalitesini belirlemek, Renk açmak işlemi, Ahşap koruyucuları, maddeler ile renklendirme yapma, Ağaç boyaları, Ağaç boyalarının uygulanması. Boya işlemlerini uygulamak, Koruyucu katman oluşturma, Vernik sistemleri oluşturma, Vernik uygulamaları, Son kat uygulamak, N-Boya/Vernik Katmanlarında Oluşan Kusurlar.

MDK 211

Panel Mobilya İmalatı

3

1

4

4

Levhaları Ebatlamak ve ahşap kaplamaları alıştırmak, Levha yüzeylerinin kaplanması ve net ölçüde levha kesimi, Yapay levhaları ebatlamak ve yüzey malzemesinin yapıştırılması, Yüzeylerin kaplanması ve net ölçüde levha kesimi, Levhaları ebatlamak ve yapay kaplamaları alıştırmak, Levha yüzeylerinin kaplanması ve net ölçüde levha kesimi, Masifleme, Doğal kaplamalar ve PVC kaplama, Softforming ve Postforming işlemleri, Levha konstrüksiyon işlemleri ve montajı, Mobilya iskelet montajı, Kapak ve çekmece montajı, Baza ve taç montajı.

MDK 215

Döşeme Yapımı

2

1

3

3

İskelet çatkısı oluşturmak, İskelet birleştirme, Ahşap iskelet üretimi, Metal iskelet oluşturmak, Metal iskelet birleştirmeleri, Metal iskelet üretimi, Sert zemin oluşturmak ve beyazlama yapmak, İskelet üzerine kolan zemin oluşturmak ve beyazlama yapmak, Yaylı zemin oluşturmak ve beyazlama yapmak, Kumaş çeşitleri, seçim yöntemleri ve kullanım yerleri, Kumaş kesimi ve dikimi, Çakım yapmak.

MDK 217

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2

0

2

2

Araştırma konularını seçme, Kaynak araştırması yapma, Araştırma sonuçlarını değerlendirme, Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, Sunuma hazırlık yapma, Sunum yapma.

MDK 221

Perspektif-I-

2

1

3

3

Perspektif tanımı, gereği ve önemi, Paralel perspektif, Aksonometrik perspektif, Eğik Perspektif,  Serbest elle perspektif çizmenin önemi, Serbest elle perspektif çizim yöntemleri, Serbest elle doku ve gölge oluşturma.

MDK 223

Girişimcilik

2

0

2

2

Girişimcilik ile ilgili kavramlar, Girişimciliğin önemi ve gelişimi, Girişimcilerdeki özellikler, İç ve dış girişimcilik, Girişimcilikte motivasyon, Girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik, Buluş, marka ve tasarımların korunması, Girişimcilikte iş fikirleri, İş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi, İş planı içinde yönetim, pazarlama, finans ve üretim planları, Girişimcilik öyküleri, Girişimcilikte örnek olay incelemeleri.

MDK 225

Estetik ve Tasarım

2

1

3

3

Estetik Kavramı, Sanattaki Güzel: Sanattaki güzel kavramı, Sanatta çirkinlik kavramı, Estetik ölçüleri, Estetik ve işlevsellik, Bir mobilyanın tasarlanma, üretilme, konsept yaratılma, üretiminde biçimsellik, insan-mobilya ilişkisi, işlevsellik ve detaylandırma. Mobilyada ölçü, form, renk gibi unsurlar. Mobilya stilleri, Konut mobilyaları, büro mobilyaları, eğitim mobilyaları, açık büro donatım elemanları, oyun gereçleri, kent mobilyaları konularında tasarımlar.

MDK 227

Yapı Dekorasyon

2

1

3

3

Yapı teknolojisine ilişkin tanım ve kavramları ve yapı bilgisi. Taşıyıcı sistem, malzeme ve sistem bileşenleri, yığma ve iskelet strüktürel sistemler, temeller, duvarlar ve döşemeler. Sıhhi tesisat sistemleri ve aygıtları, Mutfak, hela, lavabo, duş, banyo donanımları, Doğal ve yapay ısıtma–havalandırma sistemleri, Çağdaş yapı malzemeleri ve bu malzemelerin özellikleri. Cam, metal, plastik, boya, vitrifiye malzemelerin özellikleri, kullanım standartları, Uygulama yöntemleri.

MDK 229

Çevre Tasarımı

2

1

3

3

Çevre planlama ve tasarımına ilişkin kavram, prensip, standart ve yöntemler, Dış mekânlarda kullanılan mobilyalar, Çevre planlama ve tasarımında tarihsel yaklaşım, Çağdaş kapsam ve karmaşıklık, Fiziksel çevre ve bileşenleri; arazinin biçimi, doğal ve mobilya elemanların organizasyonu, Kullanılacak mobilya elemanları tasarımı ve çevre koşullarının ilişkisi, Çevrenin tasarım prosedürleri; aktiviteler, dolaşım, birimler, servisler, görsellik, bitkilendirme ve diğer detaylar. Kentlerin açık alanlarında kullanılan kent mobilyalarını kent kimliği çerçevesinde ele alarak kent mobilyaları ve mekanlar arasındaki ilişkiyi, işlevsel, estetik, geleneksel ve çağdaş açılardan irdelemek. Kentsel donatım öğeleri; oturma elemanları, otobüs durakları, büfeler, enformasyon ve reklam panoları, telefon kulübeleri, aydınlatma elemanları, çiçeklik ve sanatsal objeler, işlevsellik, estetik ve ergonomik açılardan ele almak ve bu konulara ilişkin tasarım uygulamaları yapmak.

MDK231

İş Etüdü

2

0

2

2

İş Etüdü ile ilgili temel ekonomik kavramlar, iş etüdü nedir, niçin değerlidir. İş etüdünün uygulanmasında insan etmeni. Metot Etüdü; tanımı, amaçları. Kullanılan yöntem ve olayların kaydedilmesi. Yeni yöntemlerin tanımlanması, yerleştirilmesi. Yeni yöntemlerin adaptasyonu ve sürdürülmesi. İş ölçümü; tanımı, amaçları, yararları. İş ölçme teknikleri, İş örneklemesi, kullanılışı. Zaman Etüdü; zaman etüdü nedir, araçları, formları. Zaman etüdü yapılacak işin seçimi ve uygulama teknikleri, Örnek zaman etüdü uygulamaları.

MDK 233

Mekân Donatı -I

2

1

3

5

Kapı kasaları, kapı çeşitleri, kapı montajı, Pencere kasaları, pencere çeşitleri, pencere montajı, Panjur kasası, panjurlar, panjur montajı, Basamak ve rıht, küpeşte ve korkuluk, merdiven montajı, Ara bölme, bölme montajı yapmak

MDK 235

Staj Değerlendirme

0

2

2

6

Öğrencilerin, programlarında eğitimini almış oldukları temel mesleki bilgilerini ilgilendiren işyerlerinde (laboratuvar, atölye, fabrika, işletme, arazi, ve diğer hizmet alanları), 6 Hafta (30 iş günü) süreyle, uzman kişiler gözetiminde yapmış olduğu çalışmalarını ve deneyimlerini içerecek şekilde hazırladıkları staj defterlerinin incelenmesi, jüri önünde sunumu ve sunumların diğer staj belgeleri ile birlikte değerlendirilmesi.

MDK 202

Bilgisayar Destekli Üretim-II-

2

1

3

4

CNC tezgâhını ve kontrol panelini kullanmak. Kesici takımları seçip bağlamak. Kesici takım ayarlarını yapmak. Kesme derinliği, işlem açısı ve ilerlemelerin verilmesi, Takım kaba işleme derinlik hesabı, İş parça sıfırlamasını yapmak. Simülasyonun tanımı ve önemi, Simülasyon programları, Program çalıştırmak, CNC tezgâh alarm mesajlarına göre sorunları gidermek, Parça İşlemek, Tezgâh ilerleme mod ayarları. Ölçü ve kontrol aletleri, İşlenmiş parçaların ölçme ve kontrollerini yapmak.

MDK 206

Üretim Yönetimi

2

0

2

3

Mobilya üretimi temel süreçleri, Zaman ölçümü, Hareketleri gösteren diyagramlar, İş örneklemesi, Zaman etüdü, Zaman standartları, İş ve makine kapasiteleri, Makinelerde işlem maliyeti, Optimal yükleme yapmak, Kalite spesifikasyonları, İş Emirleri, Genel akış diyagramları.

MDK 208

Üst Yüzey İşlemleri-II

2

1

3

4

Yüzey aşındırması, Resim ile süsleme metotları, Serigrafi, Kumaş lifi ile kaplama, CNC sistemleri ile boya ve vernik uygulamaları, Elektrostatik boya ve vernik uygulamaları, Lak dökme makinesinde boya ve vernik uygulamaları, Silindirli boya ve vernik sürme makinesinde ile boya vernik uygulamaları.

MDK 212

Dış Mekân Mobilyaları

3

1

4

5

Emprenye yöntemleri, Emprenye uygulama maddeleri, Basınç uygulanmayan yöntemler, Basınçlı emprenye yöntemleri, Sandalye ölçüleri, Sandalye konstrüksiyonları, Masa ölçüleri, Masa konstrüksiyonları, Şezlong yapımı, Kamelya taşıyıcıları, Kamelya çerçeve panelleri, Kamelya çatısı, Kamelya montajı.

MDK 214

    İletişim

2

0

2

2

Sözlü iletişim kurmak, Yazılı iletişim kurmak, Sözsüz iletişim kurmak, Biçimsel (Formal) iletişim kurmak, Biçimsel olmayan (İnformal) iletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

MDK 216

Kalite Güvence ve Standartlar

2

0

2

2

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, EFQM mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol, Kontrol diyagramları, İstatistiksel dağılımlar.

MDK 218

İşletme Yönetimi

2

0

2

2

Mikroekonomik verileri takip etmek, Makroekonomik göstergeleri analiz etmek, Pazardaki boşlukları tespit etmek, Yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçmek, Yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek, İşletmenin çevresini tanımak, Talep analizi ve tahmini yapmak. İşletmenin kuruluş yerini belirlemek, İşletmenin kuruluş yerini belirlemek, İşletmenin hukuksal yapısını belirlemek, İşletmenin hukuksal yapısını belirlemek, İş yerinin kapasitesini belirlemek, Toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak, Tahmini gelir-gider hesabını yapmak, Tahmini gelir-gider hesabını yapmak, İş yeri ve üretim planı yapmak, İş yeri ve üretim planı yapmak, Yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek, S-Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.

MDK 220

Ahşap Süsleme Tekniği- II

2

1

3

3

Tornalama Şablonu, Torna makineleri, Torna kalemleri, Tornalama yöntemleri, Konik Parça Tornalama, Doğrusal Tornalama, Kademeli Parça Tornalama, Burgulu Tornalama, Burma makineleri,  İçbükey Tornalama, Dışbükey Tornalama.

MDK 222

    Perspektif-II

2

1

3

3

Distans Yöntemi, Çam Yöntemi, Konik Perspektif çizim yöntemleri, Işınlar yöntemi, Böley Yöntemi.

MDK 228

Pazarlama Tekniği

2

0

2

2

Pazarlama kavramı, pazarlama karması elemanları, Tüketici ve tüketiciye ulaşma yolları, Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri. Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar. Uluslararası pazarlamanın kültürel, politik, ekonomik ve hukuksal çerçevesi, ihracat işlemleri, Dış pazarlarda araştırma, örgütlenme, dağıtım ve tanıtım faaliyetleri, ihracatta fiyatlandırma, finansman sorunları ve çözümleri.

MDK 232

Mekân Donatı-II  

3

0

3

3

Parkeler ve çeşitleri, Parkeler ve uygulamaları, Parke montajı, Parke ve süpürgelik montajı, Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerinden lambri çeşitleri, Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerinden lambri uygulamaları, Lambri çeşitleri, Lambri uygulamaları, Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerinden tavan çeşitleri, Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerinden tavan uygulamaları, Yapay malzemeden tavan kaplaması çeşitleri, Yapay malzemeden tavan kaplaması uygulamaları, Tavan kaplaması montajı.

MDK 234

Mekân Projesi Çizimi

3

0

3

4

Röleve Alma, Yapı standartları, Temel ölçme teknikleri, Ölçü ve ölçeklendirme, Yapı donatıları, Yapı tarama şekilleri, Malzeme standartları, Konstrüksiyon işlemleri, Kesit alma, Detay çizme, Proje okuma, Sembol ve işaretler, Ürünlerin Sınıflandırılması, Ürünlerin Sınıflandırılması, Maliyet hesabı, Maliyet hesabı, İşçilik Hesabı, Amortisman hesabı.

MDK 236

Metal Mobilya Üretimi

2

0

2

2

Mobilyada kullanılan metal malzemeler. Metal malzeme ile mobilya üretim özellikleri. Metal işleme, el aletleri, metal işleme makineleri, metal tespiti, soğuk montaj teknikleri, Ahşap metal entegre tasarımlar üretme yöntemleri, Metal birleştirme yöntemleri, perçinler.

MDK 238

Tekne / Yat Tasarımı

2

0

2

2

Tekne ve yat dizaynı. Geleneksel ve modern dizaynlar. Omurga ve iskelet modelleri. İç ve dış kaplama ve yüzey işlemleri. Tamamlayıcı elemanlar. Kumanda ve denge cihazları. Metal, plastik veya cam yünü malzemelerle kombinasyonlar.

MDK 240

İç Mekân Restorasyonu

2

0

2

2

Onarılacak ve yenilenecek mekânın ve eserlerin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini incelemek, bozulma nedenlerini araştırmak, Mekânın içerisinde bulunan elemanların süsleme çizimlerinin yapılması ve malzeme hesabını çıkarmak, Malzeme hesabı çıkarılan elemanlarının süsleme (kalem işleri, ahşap süsleme, alçı işleri, taş oymacılığı vb.) bakım ve onarımlarını yapmak, Bakımını ve onarımını yaptığı sanat eserlerinin daha sonra çevre etkilerinden zarar görmemesi için gereken koruyucu işlemleri uygulamak, Yapılan çalışmaları fotoğraf vb. tekniklerle belgelemek.

Türkçe