Diller

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Öğrenim Çıktıları

F.Ü TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI
Program Yeterlilikleri

 

1   Tıbbi cihazların satış ve pazarlamasını yapabilme

2   Laboratuvar cihazları ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazlarının bakım ve onarımını yapabilme

3   Sterilizasyon ve dezenfeksiyon cihazlarının bakım ve onarımını yapabilme

4   Medikal gaz sistemleri tesisatlarının bakım ve onarımını yapabilme

5   Yaşam destek ve Tedavi cihaz ve araçlarının bakım onarımını yapabilme

6   Ölçme ve kalibrasyon yapabilme

7   Amaliyathane cihazlarının bakım ve onarımını yapabilme

8   Mesleki yabancı dili kullanabilme

9   Fizyolojik Sinyal İzleme Cihazlarının Arızalarını giderebilme

10 Bakım yapabilme ve Sarf Malzeme ayırt edebilme

11 Biyomedikal Modifikasyon yapabilme

12 Analog ve sayısal devre elemanlarını ayırt edip hesap yapabilme

Türkçe