Diller

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ders İçerikleri

 

DERS KODU-DERS ADI

 

T

 

U

 

K

 

AKTS

AIT 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılısını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savası’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.

 

TRD 109 - Türk Dili I

2

0

2

2

Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.

 

YDI 101 - Yabancı Dil-1

2

0

2

3

Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karsılaştırmalı yapılar, adıllar, kisi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar

 

MAT 101 - Genel Matematik

4

0

4

6

Sayılar, Modüler aritmetik, Cebir kavramı, Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler, Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları, Denklem kavramı ve uygulamaları, Eşitsizlik kavramı ve uygulamaları, Fonksiyonlarda temel işlemler ve uygulamaları, Temel trigonometri ve uygulamaları; Trigonometrik fonksiyonlar ve uygulamaları; Düzlemde vektörler; Uzayda vektörler; Matris, determinant ve uygulamaları

 

BCT 151 - Anatomi ve Fizyoloji

2

0

2

3

İnsan vücudunun topografik anatomik yapısı, sistematik anatomik yapısı, İskelet Sistemi, Kas Sistemi, Dolaşım Sistemi, Sinir Sistemi, Sindirim ve Boşaltım Sistemi, Anatomik Parametreleri Kullanan Biyomedikal Cihazlar, İnsan fizyolojisinde hücre, kalp, kas, dolaşım ve kan Parametrelerini Kullanan Biyomedikal Cihazlar, İnsan fizyolojisinde solunum, sinir ağı, sindirim ve metabolizma Parametrelerini Kullanan, Biyomedikal Cihazlar

 

BCT 153 - Doğru Akım Devre Analizi

2

1

3

3

Doğru Akım Kaynaklarının Analizini Yapabilecek, Akım, gerilim,direnç  hesaplamalarını yapabilecek, Doğru akım devre hesaplamaları, Isının dirence etkilerini hesaplayabilecek, Doğru akımda devre elamanlarının analizini yapabilecek,Doğru akım devrelerinin analizini yapmak; Devre çözüm yöntemleri, Çevre akımları yöntemi ile çözümleme yapmak, Düğüm gerilimleri yöntemi ile çözümleme yapmak, Süper pozisyon yöntemi ile çözümleme yapmak, Thevenin yöntemi ile çözümleme yapmak, Norton yöntemi ile çözümleme yapmak, Maksimum güç teoremi, İş,Güç,Enerji verimlilik, manyetizma hesaplamaları yapmak

 

BCT 155 - Arıza Analizi

2

0

2

4

Ön arıza analizi, Gerekli teçhizatı hazırlama, Yazılım arızalarını analiz, Hidrolik sistemleri, Pnömatik sistemler, Elektrik makineleri, Ortam güvenliği, Kişisel güvenlik, Cihaz Dışı arızalar, Geleneksel yöntemlerle Arıza Tespiti

 

BCT 157 - Teknik Servis Organizasyonu

2

0

2

3

Kullanıcı Eğitimlerini verme, Şartname hazırlama, Biyomedikal Teknik servis birimi kurma, Biyomedikal Teknik servis iş bölümü, Risk önlemleri, Sterilizasyon kuralları

 

BCT 159 - İlk Yardım

2

0

2

2

İlk Yardımın Temel Uygulamaları; İlk Yardım İle İlgili Kavramlar, Koruma, Olay Yerinin Değerlendirilmesi, Olay Yeri Güvenliğinin Sağlanması, Bildirme, Acil Çağrı Yapılması, Kurtarma, Hasta Veya Yaralıların Birinci Değerlendirmesi, İkinci Değerlendirme, Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği, Çocuklarda Temel Yaşam Desteği, Bebeklerde Temel Yaşam Desteği, Solunum Yolu Tıkanıklığında İlk Yardım, Dış Kanamalar, İç Kanamalar, Yara Ve Yara Çeşitleri, Bölgesel Yaralanmalarda İlk Yardım, Baş Ve Omurga Kırıklarında İlk Yardım, Çıkık Ve Burkulmalarında İlk Yardım, Acil Bakım Gerektiren Hastalıklarda İlk Yardım, Bilinç Bozukluğunda İlkyardım, Zehirlenmeler, Yanıklar, Donmalar, Vücuda Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım, Acil Taşıma Teknikleri

 

BCT 161 - İletişim

2

0

2

2

  İletişim kavramı, Sözlü  iletişim, Etkili konuşma, Yazılı  İletişim, Sözsüz İletişim, Biçimsel İletişim, Biçimsel Olmayan İletişim, Örgüt Dışı İletişim, Mesaj Takibi, Mevzuat

 

BCT 163 - Meslek Etiği

2

0

2

2

Etik Ve Ahlak Kavramları,Etik Sistemleri, Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörler, Meslek Etiği, Mesleki Yozlaşmave Etik Dışı Davranış Sonuçları, Sosyal Sorumluluk, İşletmenin sosyal sorumluluk yönleri

 

BCT 165 - İşletme Yönetimi-1

2

0

2

4

Mikroekonomi, Makroekonomi, İş Fikri Geliştirme Süreci, Yatırım, Yapılabilirlik Etütleri, İşletme – Çevre İlişkileri, İşletmenin kuruluş yeri, hukuksal yapılarına göre işletmeler, Kapasite, Maliyet, Gelir Ve Gider Kavramı, İş Yeri Düzeni Ve Üretim Planlaması, İşletme Kurulum İşlemleri, İş Yeri

 

AIT 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya’dan Lozan’a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye’nin gündemi.

 

TRD 110 - Türk Dili- II

2

0

2

2

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

 

YDI 102 - Yabancı Dil-II

2

0

2

3

Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ing, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.

 

BCT 150 - Mesleki Matematik 

2

0

2

5

Karmaşık sayılar, Kutupsal ve kartezyen formlar, Kutupsal koordinatlarda grafik çizimi, ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözümü, Üstel fonksiyonlar, Logaritma, Türev, İntegral ve uygulamarı

BCT 152 - Alternatif Akım Devre Analizi           

2

1

3

3

Alternatif akım, AC Devrelerinde Bobinler; Endüktans, Endüktansın AC davranışı, Endüktansın seri ve paralel bağlantıları, AC Devrelerde Kondansatörler; Reaktans, Reaktans  AC davranışı, Reaktans  seri ve paralel bağlantıları, Alternatif akım devreleri; Seri devreler (RL devreleri, RC devreleri, RLC devreleri),  Paralel Devreler (RL devreleri, RC devreleri, RLC devreleri), Empedans, rezonans hesaplamaları yapabilmek, Rezonans devreleri, Seri rezonans devresi, Paralel rezonans devresi, Alternatif Akımda Güç, Aktif güç, Görünür güç, Reaktif güç, Endüktif devrelerin hesabı ve fazör diyagramları (R-XL), Kapasitif  devrelerin hesabı ve fazör diyagramları (R-XC), R-XL-XC devreleri ve fazör diyagramları, Güç katsayısı, İş,güç, verimlilik hesaplamaları yapabilmek, Üç fazlı sistemler, Faz gerilimi, Fazlar arası gerilimler, Faz farkı, Üç fazlı sistemlerde güç ve enerji

 

BCT 154 - Arıza Giderme

3

1

4

4

Elektriksel büyüklükleri ölçerek arıza tespiti, Mekaniksel büyüklükleri ölçerek arıza tespiti, Ortam şartlarını ölçerek arıza tespiti, İleri seviye ölçme yapabilecek, Biyolojik sinyaller,Elektriksel arızalar, Elektronik arızaları, Mekanik arızaları, Arıza kapatabilecek, Algılayıcı ve dönüştürücülerin analizini, Biyosensörlerin analizini yapmak, Enstürmantasyon yükselteçlerin analizini yapmak, Filtre devrelerinin analizini yapmak, Dönüştürücü devrelerin analizini yapmak

 

BCT 156 - Elektronik Elemanlar ve Analiz

1

1

2

3

Analog devre elemanları, Analog devre elemanlarında hesaplama, Transistörlü Yükselteçler,  Sayısal devre elemanları, Mikroişlemciler, Mikrodenetleyiciler, Hafızalar, Sayısal kavramlar, Sayı sistemleri, Bolean cebri, Karnough haritası

 

BCT 158 - Cihaz Kurulum ve Sökümü

2

0

2

4

Kurulum yeri keşfi, Kurulum ile ilgili iletişim, Cihaza özel ortam ihtiyaçlarını sağlatmak, Kullanılacak araç gereçler, Sistemin/Cihazın kurulum yönergelerini, Sistemin/Cihazın çevre birim bağlantıları, Kullanıcıya cihaz kullanım eğitimi, Cihazın teslim kabul işlemleri, Cihaz Söküm Tekniği, Sökümde ortam düzenleme, Söküm Yönergeleri, Depolama

 

BCT 160 - Bakım ve Sarf Malzeme

2

0

2

2

Bakım Malzemeleri, Temizleme ve kontaminasyon, Elektriksel Bakım, Elektronik Devrelere Bakım, Mekanik Bakım, Medikal El Aletlerinin Bakımı, Tıbbi görüntüleme sarf malzemeleri, Yaşam destek sarf malzemeleri, Laboratuar sarf malzemeleri, Fizyolojik sinyal izleme teşhis kayıt cihazlarının sarf malzemeleri çeşitleri , EKG, EEG, EMG, Disposible elektrotlar, MR yetişkin çocuk, Termal kağıtlar, Jeller vb.

 

 BCT 164 - Tıbbi Bilişim

2

0

2

2

Pacs sistemlerine bağlantı, Dicom yazılım sistemleri, IP yapılandırma, Bağlantı soketleri ve çeşitleri, Merkezi monitör sistemlerinin yazılımları; Yazılım arızası tespit etme, Yazılım güncelleme, Yazılım yükleme

 

BCT 166 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri

2

0

2

4

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Web Tabanlı Öğrenme, Elektronik Ticaret, kelime işlemci programı, İnternet Ve Kariyer, İşlem Tablosu, Grafikler, Formüller Ve Fonksiyonlar, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama

 

BCT 168 - Çevre Koruma

2

0

2

2

Çevre yönetmelikleri, Yönetmeliklerde belirtilen çevre kuralları, Yönetmeliklerde belirtilen şekilde çalışma ortamını düzenlemek, Çalışma ortamı ile ilgili risk analizi yapmak, Analiz sonuçlarını yorumlayarak tehditleri belirlemek, Risklerin kontrolünü gerçekleştirmek, İşçi sağlığı korunması için önlemleri almak, Potansiyel risk kaynaklarını azaltıcı tedbirleri almak/aldırmak, Uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği

 

BCT 170 - İşletme Yönetimi - II

2

0

2

5

Planlama Kavramı, Örgütleme, Yöneltme/Yürütme, Talimat kavramı, Motivasyon, Liderlik, İletişim yöntemleri, Koordinasyon (Eşgüdümleme), Denetim , Yazılım programları, İş Analizi, insan kaynakları planlaması, İşgören Bulma, Oryantasyon Eğitimi, Eğitim Yöntemleri, Kariyer Planlaması, İş Değerleme,  Ücretlendirme, Üretim Planlaması, Üretim Örgütlemesi,Kapasite Ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma, Tutundurma Politikaları, Dağıtım Politikaları, Müşteri İlişkileri, Gelir Ve Gider Kavramları, Borç - Alacak, İşletme Varlıkları, İşletme Kaynakları

 

BCT 251 - Mesleki Yabancı Dil- I

2

0

2

2

Mesleki Yabancı Dil Yeterliklerine Temel Teşkil Edecek Genel İngilizce Bilgilerinin Güncelleştirilerek Tekrarı; Genel dil bilgisi kuralları, Mesleki Terim, Kavram ve Terminoloji – Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlı Tomografi; Terimler, Kavramlar, Terminoloji, Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi, Cihaz Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar; Mekanik, Teknik, Cihazların Bakım ve Onarımı; Bakım, Onarım

 

BCT 253 - Yaşam Destek Cihazları

3

1

4

3

Kuvöz, Ventilatör, Nebuluzatör, Pacemaker, Diyaliz, Elektroşok Sistemlerinin cihazlarının, mekanik yapısı; çalışma prensibi, kullanım amacı, çeşitleri ve kullanım alanları, çalışma modları, mekanik aksamları, Cihaza özel kalibrasyon; Isı, Gaz, Ağırlık, Nem, Oksijen, ışık v.s, Kuvöz cihazlarının elektriksel ve elektronik yapısı; Elektrik elektronik devre şemaları, Blok diyagramları, elektriksel arızalar (Kesintisiz  Güç kaynakları, alarm v.s ), elektronik kartlar ve arızaları ( Anakart, Ekran kartı  v.s ), Kontrol elamanları arızaları ( Ayar potları, butonlar, sigorta v.s ),

 

BCT 255 - Laboratuvar Cihazları

2

1

3

3

Ayrıştırıcı, Takometre, Soğuk Saklama, Sıcak Saklama, Doku Takip, Mikrotom ve Terazi cihazların, Laminarflow kabinlerinin; yapısı, çalışma prensibi, kullanım amacı, çeşitleri, mekanik bağlantı şemaları, sık rastlanan mekanik arızalar, mekanik Blok diyagramları, elektriksel bağlantı şemaları, sık rastlanan elektrik arızaları, elektriksel Blok diyagramları, elektronik bağlantı şemaları, sık rastlanan elektronik arızaları, elektronik Blok diyagramları vs..

 

 BCT 257 - Sterilizasyon Cihazları

2

0

2

3

Paketleme, Gazlı sterilizasyon, Yıkayıcı (ultrasonik yıkayıcılar), Otoklav cihazının; mekanik yapısı, çalışma prensibi, kullanım amacı, mekanik bağlantı şemaları, sık rastlanan mekanik arızalar, Rezistans ve çeşitleri,  elektriksel yapısı, elektrik bağlantı şemaları, Blok diyagramları, Besleme noktaları, Sık rastlanan elektriksel arızalar, Paketleme cihazının; elektronik yapısı, elektronik bağlantı şemaları, Blok diyagramları, Besleme noktaları, Sık rastlanan elektronik arızalar vs..

 

BCT 259 - Fizyolojik Sinyal İzleyiciler

3

1

4

3

EKG,  EEG, EMG, EOG, ENMG,  Solunum Ölçüm Sistemleri, Hastabaşı Sinyal İzleyicileri, Odyometre cihazı, NIBP (Tansiyon Aleti ), Timponometri  cihazlarının;  yapısı, çalışma prensibi, kullanım amacı, çeşitleri, mekanik bağlantı şemaları, sık rastlanan elektrik-elektronik- mekanik arızaları, Blok diyagramları, Similatör yapısı ve kullanım amaçları.

 

BCT 261 - Taş Kırma Cihazları

2

0

2

3

Taş Kırma; Litotriptör ve ESWL Cihazlarının, çalışma prensibi, kullanım amacı, çeşitleri ve kullanım alanları, çalışma modları, Ses dalgası, Ses dalgasının fiziksel özellikleri, Mekanik arızalar, Cihaza özel riskler, donanımı, Sık karşılaşılan mekanik arızalar, Elektrik Arızaları, Elektronik Arızaları, Mekanik yapısı, donanımı, Elektrik elektronik yapısı, Ekran devresi,  taş kırma cihazılarının mekanik yapısı.

 

BCT 263 - Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2

0

2

2

Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma,Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlanma, Sunum , Özetleme ve geri besleme teknikleri

 

BCT 265 - Tıbbi Görüntüleme Cihazları

3

1

4

4

Ultrasonik görüntüleyici, Geleneksel ( Konvansiyonel ) Röntgen cihazlarının, Soğuk ışık kaynaklarının, Vücut içi görüntüleme, Tıbbi monitörlerin, Kamera ve Video işleyicilerin, Film Banyo cihazlarının; mekanik yapısı, çalışma prensibi, kullanım amacı, çeşitleri ve kullanım alanları, çalışma modları, Ses dalgası, Ses dalgasının fiziksel özellikleri, elektrik yapısı, elektriksel bağlantı şemaları, Blok diyagramları, Besleme ölçüm noktaları, elektronik yapısı, elektronik bağlantı şemaları, Blok diyagramları, Besleme noktaları, Kontrol kartları, Ekran devresi, aksesuarları, sık karşılaşılan arızalar, Yazıcılar, monitör, poloroid, video kayıt cihazları,cd/dvd yazıcılar vs..

 

BCT 267 - Fizik Tedavi Cihazları

2

0

2

5

Elektroterapi, Kısa Dalga Diatermi, Ultrasonik tedavi cihazlerının, Hidroterapi Sistemlerinin, Traksiyon Tedavi araçlarının; mekanik yapısı, çalışma prensibi, kullanım amacı, çeşitleri, mekanik bağlantı şemaları, sık rastlanan mekanik arızaları, Blok diyagramları, elektriksel yapısı, elektrik bağlantı şemaları, Blok diyagramları, Besleme noktaları, Sık rastlanan elektriksel arızalar, elektronik yapısı, elektronik bağlantı şemaları, Blok diyagramları, Besleme noktaları, Motor kontrol devreleri, Ekran devresi, Hata kodları, Sık rastlanan elektronik arızalar, Sık rastlanan yazılım arızaları vs..

 

BCT 269 - Destek Sistem ve Cihazları

3

1

4

4

Mobil Sağlık Ünitelerinin gaz sistemlerinin, Kan ışınlama cihazlarının, Saf su sistemlerinin, Medikal Gaz Sistemlerinin; tanımı, Çeşitleri, Özellikleri, yönetmelikleri, İlgili standartlar, bağlantı şeması, elektriksel sistemleri; Blok diyagramları, Elektrik devre şemaları, elektrik sistemleri, Akü sistemleri, Dönüştürücüler, İkaz sistemleri, Aydınlatma sistemleri, Havalandırma sistemleri, muhteviyatı, mekanik sistemler, mekanik kısımlar, güvenlik vs..

 

BCT 271 -  Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE)

0

2

1

8

Öğrencilerin, programlarında eğitimini almış oldukları temel mesleki bilgilerini ilgilendiren işyerlerinde (laboratuar, atölye, fabrika, işletme, hastane, ve diğer  hizmet alanları), 6 Hafta (30 iş günü) süreyle, uzman kişiler gözetiminde yapmış olduğu çalışmalarını ve deneyimlerini içerecek şekilde hazırladıkları staj defterlerinin incelenmesi, jüri önünde sunumu ve sunumların diğer staj belgeleri ile birlikte değerlendirilmesi.

 

BCT 250 - Mesleki Yabancı Dil -II

2

0

2

2

Mesleki Konularda Yazılı Ve Sözlü İletişim Kurma, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Kurulum Ve Söküm, Laboratuar, Tomografi Cihazları Ve Ameliyat Masaları; Kurulum ve Söküm, Laboratuar Cihazları, Tomografi Cihazları, Ameliyat Masaları, Dişçi Üniteleri, Ultrasound Cihazları Ve Respiratörler Bilgisi, Dişçi Üniteleri, Ultrasound Cihazları, Respiratörler,  Bakım Ve Onarım Ve Kalibrasyon, Bakım ve onarım , Kalibrasyon

 

BCT 252 - Tıbbi Tahlil Cihazları

3

1

4

5

Kan gazları cihazlarının, Kan sayım cihazılarının, Spektrofotometrelerin, Otoanalizörlerin, Koagulumetre, Mikroskop, (Otomatik) Boyama Cihazlarının; mekanik yapısı, çalışma prensibi, kullanım amacı, mekanik bağlantı şemaları, sık rastlanan mekanik arızalar, Blok diyagramları, elektriksel yapısı, elektrik bağlantı şemaları, Blok diyagramları, Besleme noktaları, Sık rastlanan elektriksel arızalar, elektronik yapısı, elektronik bağlantı şemaları, Blok diyagramları, Besleme noktaları, Motor kontrol devreleri, Ekran devresi, Hata kodları, Sık rastlanan elektronik arızalar, Sık rastlanan yazılım arızaları vs..

 

BCT 254 - Ameliyathane Cihazları

3

1

4

5

Kalp Akciğer pompasının, Ameliyat masası-hasta karyolasının, Elektro cerrahi cihazların, Ameliyathane lambalarının, Anestezi cihazının, Aspiratör cihazının; kurulumu, mekanik yapısı, çalışma prensibi, kullanım amacı, mekanik bağlantı şemaları, sık rastlanan mekanik arızalar, Blok diyagramları, elektriksel yapısı, elektrik bağlantı şemaları, Blok diyagramları, Besleme noktaları, Sık rastlanan elektriksel arızalar, elektronik yapısı, elektronik bağlantı şemaları, Blok diyagramları, Besleme noktaları, Motor kontrol devreleri, Ekran devresi, Hata kodları, Sık rastlanan elektronik arızalar, Sık rastlanan yazılım arızaları vs..

 

BCT 256 - Işınlı Tedavi Cihazları

3

1

4

5

Lazer/Kızılötesi sistemlerinin, Ultraviyole sistemlerin, Kobalt 60 cihazlarının, Fototerapi cihazının, X ışınlı tedavi cihazının, Breki terapi cihazının; kurulumu, mekanik kısımları, Mekanik bağlantı şemaları, çeşitleri, önemi, Özel ekipman, Cihazla ilgili bakım işlemleri, Zararlı ışınlardan korunma, Sık rastlanan mekanik arızalar, elektriksel kısımları, elektrik bağlantı şemaları, Blok diyagramları, Besleme noktaları, Sık rastlanan elektriksel arızalar, elektronik, yazılım kısımları, elektronik bağlantı şemaları, Blok diyagramları, Besleme noktaları, Motor kontrol devreleri, Ekran devresi, Hata kodları, Sık rastlanan elektronik arızalar vs..

 

BCT 258 - Tedavi Cihazları

2

0

2

3

Enjeksiyon (İnfizyon/İntravenöz) sıvı gönderme cihazları, Oksijen Tedavi Sistemleri, Diş ünitelerinin, mekanik yapısı, kurulumu, çalışma prensibi, kullanım amacı, çeşitleri ve kullanım alanları, çalışma modları, mekanik aksamları, elektriksel ve elektronik yapısı

 

BCT 260 - Kalibrasyon

2

0

2

3

Ortam şartlarının kontrolü, Kalibrasyon yönergeleri, Akreditasyon, Yönerge Hazırlama, Arşivleme, Fonksiyon testi, Kalibrasyonda kullanılan ölçü aletleri, Biyomedikal cihazlarda kullanılan kalibratörler, Biyomedikal cihazlarda kullanılan test cihazları, Kalibrasyon ortamları, Biyomedikal cihaz ölçümlerinde dikkat edilecek hususlar, Kalibratör ve test cihazları, Ölçme sınırlarının sonuçlara etkisi, Sınır dışı değerlerde yapılacak işlemler

 

BCT 262 - Tıbbi Görüntüleme Sistemleri

3

1

4

4

Manyetik rezonans görüntüleyici cihazlar, RF dalgası, Bilgisayarlı tomografi cihazlarının, Gamma Işınlı görüntüleyici cihazlar ve MR cihazlarının mekanik yapısı, elektrik  bağlantı şemaları, elektronik yapısı, yazılımı, kullanılabilecek desteği, Fantomla ölçüm ve ayarlama ( Dansite v.s ) , X ışını detektörleri

 

BCT 264 - Biyomedikal Modifikasyon

2

0

2

3

Yazılım Güncelleme İhtiyacı, Güncelleme Yazılımları Temini, Güncelleme Yazılımı Yüklemesi, Fonksiyon Ek-fonksiyon Testleri, Donanım Güncelleme İhtiyacı, Güncellenecek Donanımların, Cihaza Donanımın Takılması, Ortamın Fiziksel, Ortam Projelerini İnceleme, Değişiklik Önerisi, Ortam Uyarlama, Projelendirme, Onay Alma, Denetleme ve Kontrol

 

BCT 266 - Göz Tanı ve Tedavi Cihazları

3

1

4

7

Otorefraktometreler, Perimetreler, Fakometreler, Pakimetreler, Vikroktomi ve fako cihazları, Tanometreler cihazlarının çalışma prensibi, kullanım amacı, çeşitleri ve kullanım alanları, Mekaniksel arızalar, Elektriksel Arızalar, elektriksel bağlantı şemaları, Blok diyagramları, Besleme ölçüm noktaları, Sık karşılaşılan elektriksel arızaları, Elektronik arızalar; Cihazlarının elektronik bağlantı şemaları, Elektronik kabinler, Blok diyagramları, Besleme noktaları, Kontrol kartları, Ekran devresi, Sık karşılaşılan elektronik arızalar

 

BCT 268 - Kalite Güvencesi ve Standartları

2

0

2

3

Kalite, Toplam Kalite Yönetimi ( TKY), Uluslararası kalite sistem belgeleri, Standart Ve  Standardizasyon, Standartların Önemi, Yönetim Kalitesi Ve Standartları,  TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin tanım ve önemi, TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin temel esasları, TS EN ISO 9001 ve 22000 Standartları’nın şartları, Çevre Standartları, Atıkların kazanımı ve geri dönüşümü

 

BCT 270 - Kalite Yönetim Sistemleri

2

0

2

2

Kalite kavramı, Sandart ve  standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli

 

 
Türkçe